AFETLERE YÖNELİK BİLGİ NOTLARI


"Soru ve Yanıtlarla Asbest Tehlikesi" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Depremlerde Tek Sağlık Yaklaşımı" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Deprem Sonrası için Epidemiyolojik Değerlendirmeler ve Sağlık Kayıtları" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Tütün Kullanımı Depremlerin Yaralarını Derinleştirir." bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Deprem Bölgesinde Kemirgen Kontrolü İçin Öneriler" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Toplu Barınma Alanlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Afetler, İnfodemi ve Yönetimi" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Sağlık Personeli için Sahada İçme ve Kullanma Sularında Serbest Klor Ölçümü Basamakları" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Afet Durumlarında Kronik Hastalığı Olan Kişilere Yönelik Öneriler" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Tetanoz" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Kuduz" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Afetlerde Deri Enfeksiyonları" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Deprem Sonrası Salgına Neden Olabilecek Fekal-Oral(Sindirim) Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Afetlerde Gıda Güvenliği" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Afet ve Acil Durumlarda Bebek ve Çocuk Beslenmesi" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Afetlerde Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Deprem Sonrası Bulaşıcı Hastalık Kontrolü" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Afetlerde Sağlık İletişimi" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Depremler ve Yaşlılar" bilgi notu için lütfen tıklayınız...


"Çocuklarımızın Güven İçinde Olması ve Sağlığı Önemli" bilgi notu için lütfen tıklayınız...