HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI KONFERANSLARI SUNUMLARI


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Dilek ASLAN 12.12.2022

"Sağlıklı Beslenmenin Bir Engeli: İnfodemi ve Mücadelesi "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Elif Dağlı 21.11.2022

"Sağlığın Ticari Belirleyicisi: Tütün Endüstrisi ile Mücadele "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Çağatay GÜLER 04.04.2022

"Bir Halk Sağlığı Sorunu: Çözücüler "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Dilek ASLAN 17.01.2022

"İnfodemi Yönetimi ve Halk Sağlığı "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 08.11.2021

"Çocuklarda COVID-19 ve Aşılar "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Uzm. Dr. Yunus Emre BULUT 22.02.2021

"Ankara'da Filyasyon Çalışmaları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
COVID-19 Tartışmaları 05.05-05.06.2020

"COVID-19 Tartışmaları Webinar Serisi "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Mustafa ARICI 03.02.2020

"Bir Numaralı Halk Sağlığı Sorunu Olarak Hipertansiyon "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Necati DEDEOĞLU 25.12.2019

"Depremlerde Çevre Sağlığı Hizmetleri "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Uzm. Dr. Sertaç ÇANKAYA 09.12.2019

"Çevre Sağlığı Uygulamalarında Su Güvenliği "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ 13.05.2019

"Alma Ata'dan Astana'ya "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Dr. Atınç KAYINOVA 18.04.2019

"Madende İş Sağlığı Uygulamaları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Doç. Dr. Yeşim AYDIN SON 01.04.2019

"Genetik Alanındaki Gelişmelerin Halk Sağlığına Etkileri "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ 18.03.2019

"Kömürden Balığa Kozmetikten Pestisite Çevremizdeki Civa ve Sağlık Etkileri "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Necla TÜLEK 24.12.2018

"Göç ve Enfeksiyon Riskleri "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Uzm. Dr. Umut BERBEROĞLU 10.12.2018

"Halk Sağlığı Laboratuvarları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Okan Bülent YILDIZ 26.11.2018

"Neden Şişmanlıyoruz? Neden Zayıflayamıyoruz? "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Doç. Dr. Şeref ÖZKARA 15.11.2018

"Çalışma Hayatı ve Tüberküloz "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Çağatay GÜLER 05.11.2018

"İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Doç. Dr. Tolga YILDIRIM 17.05.2018

"Kronik Böbrek Hastalığı ve Çalışma Hayatı "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Doç. Dr. Ömer KARADAĞ 10.05.2018

"Romatolojik Hastalıkların Çalışma Hayatına Etkileri "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Yrd. Doç. Dr. Gül YALÇIN 19.04.2018

"Hareket Hastalıkları ve Çalışma Hayatı "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Uğur EMEK 26.03.2018

"Sağlıkta Kamu-Özel İşbirlikleri: Şehir Hastaneleri Örneği "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN 22.03.2018

"Sağlık Sektöründe İş Stresi "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Yrd. Doç. Dr. Nursel ÇALIK BAŞARAN 15.03.2018

"Periyodik Sağlık Taramaları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Çağatay GÜLER 12.03.2018

"Çevre Sağlığı Araştırmaları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Dr. Kadir ATLI 01.03.2018

"Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde İşyeri Hekimliği "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Cavit Işık YAVUZ 12.02.2018

"Dünden Bugüne Sağlık Bakanlığı Yapılanması "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Levent AKIN 15.01.2018

"Tarihte Görülen Bulaşıcı Hastalık Salgınlarından Alınan Dersler "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU 08.01.2018

"Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma ve Kontrol "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN 28.12.2017

"Seramik İşçilerinde Gözlenen Sağlık Sorunları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Dilek ASLAN 11.12.2017

"Toplum Sağlığı için Sosyal Sorumluluklar "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Uzm. Dr. Murat BÜYÜKŞEKERCİ 30.11.2017

"Ağır Metal Toksikasyonu ve Şelasyon Tedavisi "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Op. Dr. Bayazıt İLHAN 27.11.2017

"Şehir Hastaneleri ve Kamu Özel Ortaklığı "


Hacettepe Üniversitesi Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferans Serisi
Tarkan ÖZVARDAR 2.11.2017

"Van Erciş Depreminde Köpekle Arama Deneyimi "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE 16.11.2017

"İrlanda Meslek Hastalıkları Sistemi "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Ayşegül TOKATLI 13.11.2017

"Hacettepe'den Türkiye'ye Fenilketonüri Öyküsü "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği Konferans Serisi
Uzm. Dr. Mehmet Erdem ALAGÜNEY 09.11.2017

"İkinci Basamakta Meslek Hastalığı Polikliniği Uygulamaları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Deniz KÖKSAL 30.10.2017

"Geçmişten Günümüze Tüberküloz "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Çağatay GÜLER 16.10.2017

"Medya ve Halk Sağlığı "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. A. Fuat KALYONCU 04.05.2017

"Alerji ve Meslek Hastalıkları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Tezer KUTLUK 17.04.2017

"Küresel Kanser Kontrolü "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
Dr. Ahmet ÖZLÜ 13.04.2017

"Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun Meslek Hastalıkları Konusunda Faaliyetleri "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Doç. Dr. Duygu ANIL 02.01.2017

"Ölçek Geliştirme "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Levent AKIN 05.12.2016

"Cumhuriyetten Bugüne Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Ölümlülük "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Uzm. Dr. Behire ÖZEK 24.10.2016

"UNFPA İnsani Yardım Birimi Çalışmaları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN 24.10.2016

"Niteliksel Araştırma Yöntemleri "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Edibe ÜNAL 23.05.2016

"Enflamasyon ve Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı (Aşk ve İrade) "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Banu ÇAKIR 04.05.2016

"Makale Okuma ve Değerlendirme "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN 20.04.2016

"Tablo ve Grafik Hazırlama Kuralları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN 6.04.2016

"Araştırma Etiği ve Etik Kurul Dosyası Hazırlama "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Kadriye Bakırcı 28.03.2016

"Aristo'dan Bugüne Eşitlik Kavramı" "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Ögr. Gör. Dr. Tülay Bağcı Bosi 23.03.2016

"Anket ve Veri Toplama Formu Geliştirme"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi-13
Prof. Dr. Sedat IŞIKLI 21.03.2016

"Toplumsal Travmalar"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN 09.03.2016

"Araştırma Planlama Yöntemleri"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Banu ÇAKIR 02.03.2016

"Medikal Araştırmalarda Hata Kaynakları ve Baş Etme Yolları"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Tülay BAĞCI BOSİ 24.02.2016

"Sağlık Alanında Kullanılan Epidemiyolojik Ölçütler"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyolojide Bu Ay Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Tülay BAĞCI BOSİ 17.02.2016

"Antropometri"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN 27.01.2016

"Geçerlilik ve Güvenilirlik Araştırmaları"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN 20.01.2016

"RETROSPEKTİF ÖN-SON TEST ÇALIŞMALAR"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferansları
Prof. Dr. Levent AKIN 18.01.2016

"AŞI KARŞITI GRUPLAR VE ÖZELLİKLERİ"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN 13.01.2016

"MÜDAHALE ARAŞTIRMALARI"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN 30.12.2015

"KOHORT ARAŞTIRMALARI"


HÜTF Halk Sağlığı Konferansları Serisi
Doç. Dr. İlknur Yüksel KAPTANOĞLU 28.12.2015

"TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Seminer Programı
Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN 25.12.2015

"NANOTEKNLOLOJİ UYGULAMALARI TOKSİK ETKİLERİ"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Meltem ŞENGELEN 23.12.2015

"KARIŞTIRICI FAKTÖR KONTROLÜNDE STANDARDİZASYON"


HÜTF Halk Sağlığı Konferansları Serisi
Prof. Dr. Çağatay GÜLER 21.12.2015

"ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU OLARAK NEM, MANTAR VE KÜF"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Seminer Programı
Uzm. Dr. Gülay ÇELİKER 18.12.2015

"MANGAN MARUZİYETİ VE NÖROTOKSİSİTE "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Banu ÇAKIR 16.12.2015

"VAKA-KONTROL ARAŞTIRMALARI"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Seminer Programı
CATHERİNE BRÅKENHİELM (ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ TÜRKİYE OFİSİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK BAŞ DANIŞMANI) 11.12.2015

"Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Faaliyetleri"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Seminer Programı
Uzm. Dr. Baki Can METİN 4.12.2015

"İŞ SAĞLIĞINDA SIK KULLANILAN EPİDEMİYOLOJİK ÖLÇÜTLER"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Tülay BAĞCI BOSİ 2.12.2015

"KESİTSEL (PREVALANS) ARAŞTIRMALAR"


HÜTF Halk Sağlığı Konferansları Serisi-9
Yrd. Doç. Dr. Burcu ŞİMŞEK 30.11.2015

"SAĞLIK İLETİŞİMİNDE DİJİTAL HİKAYE ANLATIMI"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyolojide Bu Ay Konferansları-1
Prof. Dr. Banu ÇAKIR 25.11.2015

"SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA İLİŞKİ (ASOSYASYON): KLİNİK, İSTATİKSEL, NEDENSEL DEĞERLENDİRMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Çevre Sağlığı Konferansları-4
Prof. Dr. Çağatay GÜLER 24.11.2015

"SU KİRLİLİĞİNDE ÇAPRAZ BAĞLANTI ve GERİ EMİLİM"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Seminerleri
Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE 20.11.2015

"ÇALIŞMA HAYATI VE KRONİK HASTALIKLAR"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-2
Prof. Dr. Banu ÇAKIR 18.11.2015

"ARAŞTIRMALARIN SINIFLANDIRILMASI ve KARŞILAŞTIRMALI ÖZELLİKLERİ/ TANIMLAYICI ARAŞTIRMALAR"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferansları
Öğr. Gör. Dr.Zehtiye Füsun YAŞAR 16.11.2015

"FELAKET KURBANLARINI KİMLİKLENDİRME ORGANİZASYONU "