GENEL TANITIM

YER VE KAPASİTE
Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesinde, Merkez Kütüphanenin de bulunduğu binada zemin, 1. ve 2. katlardadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
Araştırma görevlileri, Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez “Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)” ile alınmaktadır.

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİ(4 YIL)
Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na başlayan bir araştırma görevlisi aşağıda belirtilmiş olan eğitim aşamalarından geçer:
Bölüm Uyum Süreci (2 ay)
Rotasyon (17 ay)
Araştırma görevlileri, Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre aşağıdaki alanlarda rotasyon yaparlar:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (2 ay)
İç Hastalıkları (2 ay)
Kadın Hastalıkları ve Doğum (2 ay)
Enfeksiyon Hastalıkları (2 ay)
Kardiyoloji (1 ay)
Psikiyatri (1 ay)
Göğüs Hastalıkları (1 ay)

Ayrıca, araştırma görevlisinin birinci basamak sağlık kurumları ile ilgili eğitimlerini desteklemek için bir Toplum Sağlığı Merkezinde üç ay, yönetim birimlerinde ise (Sağlık Bakanlığı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı gibi) üç ay rotasyon yaparlar.

Her araştırma görevlisi, Ana Bilim Dalı tarafından uzmanlık tüzüğüne göre süresi belirtilen “Halk Sağlığı Teorik Eğitimi Kursu”na katılır. Bu kurs diğer üniversitelerin tıp fakültelerinin halk sağlığı araştırma görevlilerine de açıktır.

Ana Bilim Dalında her hafta bir gün “eğitim günü” olup, bu günde araştırma görevlileri tarafından makale ve seminer saatleri düzenlenir. Araştırma görevlisi her yıl 4-6 makale, 1-2 seminer sunar. Bu çalışmanın yanı sıra, araştırma görevlisi Ana Bilim Dalında yürütülen projelerde ve diğer çalışmalarda aktif olarak çalışır. Uzmanlık eğitimi süresinin son yılında araştırma görevlisi tez çalışmasını sürdürür. Bu dönemde kendisine önceden belirlenen öğretim üyesi danışmanlık yapar.

Araştırma görevlisi Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen öğrenci eğitimine, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenen mezuniyet öncesi ve sonrası kurslara önce katılımcı, daha sonra da eğitici olarak katılabilir (Rahim İçi Araç Uygulama ve Aile Planlaması Danışmanlık Eğitimi, İlkyardım Eğitimi, Eğitici Eğitimi, vb.)

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

 • Afetlerde Sağlık Yönetimi
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 
 • Çevre Hekimliği
 • Çevre Sağlığı
 • Çocuk ve Adolesan Sağlığı
 • Epidemiyoloji
 • Ergonomi
 • Halk Sağlığı Etiği
 • İlkyardım Eğitimi
 • İş Sağlığı
 • Kadın Sağlığı/Üreme Sağlığı
 • Okul Sağlığı
 • Sağlık Demografisi
 • Sağlık Eğitimi
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sağlık Yönetimi
 • Tıbbi Antropoloji
 • Toplum Beslenmesi
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Turist Sağlığı ve Hekimliği
 • Uluslararası Sağlık
 • Yaralanmalar ve Korunma Programları
 • Yaşlı Sağlığı

Halk Sağlığı Uzmanlık Belgesi’ni alan hekimler Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların yanısıra kamu ve özel kuruluşlarda araştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin sunumunda, salgınların incelenmesinde, halkın sağlık eğitiminde ve halk sağlığı laboratuvarının işletilmesinde doğrudan görev alır.