ANABİLİM DALI YAYINLARI
 
ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN
YÖNETİLEN/YAZILAN/EDİTÖRLÜĞÜ YAPILAN TEMEL KİTAPLAR
(1970 yılı ve sonrasında)
 • Etimesgut Sağlık Bölgesinin 1967-1968- ve 1969 Yılları Faaliyet Raporu, Ankara, 1970.
 • Etimesgut Sağlık Bölgesi 1970 Yılı Faaliyet Raporu ve Morbidite, Mortalite, Fertilite İstatistikleri, Ankara, 1970.
 • Bullettin of the Institute of Community Medicine 1970, Ankara, 1970.
 • Etimegut Sağlık Bölgesinin 1970-72 Yılları Faaliyet Raporu-2. Rapor, Ankara, 1973.
 • An Account of the Etimesgut Rural Health District 1970-74, Ankara, 1975.
 • Bertan M., Egemen A., Tuncer A. Aile Kliniği Çalışmaları 1973-1974, Ankara, 1974.
 • Etimegut Sağlık Bölgesinin 1973-74 Yılları Çalışma Raporu, Ankara, 1975.
 • Çubuk Bölgesi 1977 Çalışma Raporu, Ankara, 1977.
 • DSÖ -Çev: Egemen A., Bertan M. Diyareli Hastalarda Dehidratasyon (Sıvı Kaybından) Korunma ve Tedavi, Ankara, 1977.
 • Güler, Ç.,Tıp Kısaltmaları ve Tıp Terimleri Sözlüğü, Erkan Kitabevi, Ankara, 1978.
 • Barker D.J.P., Çev: Bertan M., Tezcan, S. Pratik Epidemiyoloji, Ankara, 1979.
 • Öztek Z. Araştırma Özetleri (Tezler 1968-1979), Ankara, 1980.
 • Tezcan S., Fişek N.H. Çocuk Düşürme: Önemli Tıbbi ve Sosyal Bir Sorun, Ankara, 1980.
 • Tezcan S., Carpenter-Yaman C., Fişek H.N. Türkiye’de Çocuk Düşürme, Ankara, 1980.
 • Tezcan S., Carpenter-Yaman C., Fişek H.N. Abortion in Turkey, Ankara, 1980.
 • Omran A.R. Çev: Z. Öztek, Epidemiyolojide Araştırma Planlaması (Clark- Omran Sistemi), 1980.
 • Güler, Ç.,Kan Basıncı 1980, Ankara 1980.
 • Hacettepe Üniversitesi’nde Toplum Hekimliği’nin İlk 15 Yılı, Ankara, 1981.
 • Reproductive Health Care Changing Concepts in Fertility Regulation-CDC Symposium, Ankara, 1982.
 • Eren N. Alma Ata Declaration and Health Services in Turkey, Ankara, 1982.
 • Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi Ankara, 1982.
 • Akyay N. Osmanlı İmparatorluğu’nda Sağlık Örgütleri ve Sosyal Kuruluşlar, Ankara,1982.
 • Baykal Y. Tüberküloz- Pratisyen Hekimler için El Kitabı, Ankara, 1982.
 • Eren N., Öztek Z. Sağlık Ocağı Yönetimi, Ankara, 1982.
 • Bilir N. Türkiye’de Standartlaştırılmış Ölüm Oranları, Ankara,1982.
 • Öztek Z., Bertan M. Yurt Dışına Göç ve Sağlık, Ankara, 1982.
 • Ünsal U., Eren N., Benli D. Sıtma Epidemiyolojisi, Ankara, 1982.
 • Gönül U. Temel Sağlık Hizmetlerinde Toplum Katılımı, Ankara, 1982.
 • Güler, Ç.,Bir İlimizde Ebe ve Hemşirelerin Bilgi Dzeyi İle İlgili Bir Değerlendirme, Tıbbi Dokümentasyon Merkezi Yayını, No. 1, Ankara, 1983.
 • Fişek N.H. Halk Sağlığına Giriş, Ankara, 1983.
 • Aksakoğlu G. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri, Ankara, 1983.
 • Tezcan S. Türkiye’de Bebek ve Çocuk Ölümleri, Ankara, 1985.
 • Arı A. Kuduz Monografisi, Ankara, 1985.
 • Öztürk Y. Çubuk Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesi 1977-1983 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Ankara, 1985.
 • Benli D., Erdal R., Bulut A. Etimesgut Sağlık Bölgesi 1980-1984 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Ankara, 1985.
 • Mezuniyet Sonrası Eğitim Kataloğu, Ankara, 1985.
 • Çubuk Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesi 1984 Yılı Çalışma Raporu, Ankara, 1985.
 • Oral S. N., Tezcan S. Department of Public Health- Post Graduate Training Programme, Ankara, 1986.
 • Öztek Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Ankara, 1986.
 • Güler, Ç.,Sağlık Açısından İnsan Vücudu, V Yayınları, 104 S. Ankara, 1986.
 • Güler, Ç.,Epidemioloji ve Sağlık İstatistiği, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1986.
 • Dağlı A. Ş. Sağlık Ocağı Hekimleri İçin Ceza ve Hukuk Davalarında Bilirkişilik, Ankara, 1986.
 • Bilir N. Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi, Ankara, 1986.
 • Koçoğlu F. Verem Savaşı, Ankara, 1986.
 • Tezcan S., Oral S., N. , Güçiz B., Parlar A. Ana Sağlığı ve Aile Planlaması, Doğurganlık Konularına İlişkin Araştırma Özetleri, Ankara, 1986.
 • Bilir N. Yenice İş Sağlığı Merkezi (YİSME) 1980-1985 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi, 1986.
 • Bilir N. Halk Sağlığı Yönünden Hipertansiyon, Ankara, 1986.
 • Fişek N. H. Sağlık Eğitimi, Ankara, 1986.
 • Tezcan S., Oral S.N., Güçiz Doğan B., Parlar A. Abstracts of Research on Maternal Health, Family Planning and Fertility 1970-1986, Ankara, 1986.
 • Komisyon, Sağlık Bilgisi Ders Kitabı, Lise 3, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1987.
 • Bilir N. Koroner Kalp Hastalığı, Ankara, 1988.
 • Bilir, N., Güler, Ç.,Temel İlk Yardım Bilgileri, Etibank, Aluminyum İşletmesi Müessesesi, Eğitim Müdürlüğü Yayınları, Yayın No. 230-521\6, Seydişehir, 1988.
 • Güler, Ç.,Coşkun, Y. Su Bilgisi Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1988.
 • Güler, Ç.,Özden, M. Sağlık Eğitiminde Özel Konular, Ankara, 1988.
 • Sağlık Ocağı Yönetimi, (Editörler: Eren N., Öztek Z). Okan Yayınları, 3. Baskı,Ankara 1988.
 • Öztek Z. 150 Başlıklı A Listesi, Ankara, 1988.
 • Department of Public Health – Profile 1988, Ankara, 1988.
 • Benli D (Çeviren) (Yazarlar: JN Lanoix ve ML Roy) Sağlık Teknisyeninin El Kitabı (DSÖ yayını, 1976), 1988.
 • Öztek Z. Summary Index of 150 Headings. A List of Morbidity Statistics, Ankara, 1988.
 • Eren N. Bazı Salgın Hastalıklarının Öyküsü, Ankara, 1989.
 • Bertan M., Güriş D. Türkiye’de Çocuk Sağlığının Durumu, Ankara, 1989.
 • Bertan M., Güriş D. The Status of Child Health, Ankara, 1989.
 • Erdal R. Halk Sağlığı Yönünden Yaşlılık, Ankara, 1989.
 • Benli D., Özcebe H. Etimesgut Sağlık Böl. 1985-89 Çalışma Raporu, Ankara, 1989.
 • Vaughan J.P., Morrow R.H. (Çeviri Editörleri: Bertan M., Enünlü T.), Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyoloji El Kitabı, Ankara, 1990.
 • Güler Ç. Turist Sağlığı ve Hekimliği, Ankara, 1990.
 • Güler, Ç.,Merhaba Sağlık, Çocuklara Sağlık Şiirleri, Ankara, 1991.
 • Güler, Ç., Bilir, N. Temel İlkyardım Bilgisi, B Basamağı, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1991.
 • Güler, Ç., Bilir, N. Temel İlkyardım Bilgisi, D Basamağı, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 1991.
 • Güler, Ç.,İlkyardım Eğitimi, Bahçelievler Rotary Kulübü, Ankara 1991
 • Güler, Ç.,Birinci Basamak Laboratuvarı, Tıbbi Dokümentasyon Mekezi Yayınları, Ankara, 1991.
 • Güler, Ç., Öcalan, A. Orta Öğretimde Çevre ve İnsan Bilgisi, Tıbbi Dokümantasyon Merkezi, ISBN 475-7431-02--8, Ankara, 1991.
 • Güler, Ç., Bilir, N. Temel İlkyardım Bilgileri, C. Basamağı, Etibank, Aluminyum İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğü Yayınları, Yayın No. 730-T, Seydişehir, 1992.
 • Güler, Ç.,Bilir, N. Eczacılar İçin Temel İlkyardım A Basamağı, Ankara Eczacılar Odası,, Ankara, 1992.
 • Güler, Ç.,Et Al. İlkokullarda Çevre ve Sağlık Bilgisi, Tıbbi Dökümentasyon Merkezi, Yayın No. 2., ISBN 975-7431-03-6, Ankara, 1992.
 • Aksu, B., Kanra, G., Çelik, M., Özcan, C., Egemen, A., Öztek, Z., Güler, Ç., Turhan, G. Sağlık Bilgisi 1, Sekizinci Basılış, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1992.
 • Güler, Ç.,Çevre ve Sağlık, Tıbbi Dökümentasyon Merkezi Yayını, No. 3. ISBN 975-7431-01-X, Ankara, 1992
 • Güler, Ç.,Et Al, İlkokullar İçin Temel İlkyardım Bilgisi, Ankara, 1992.
 • Güler, Ç.,Öcalan, A., Köksal, F. Sağlık Bilgisi 1, Açık Öğretim Lisesi Yayınları, Meb, Ankara, 1992.
 • Güler, Ç., Öcalan, A., Köksal, F. :Çevre ve İnsan, Açık Öğretim Lisesi Yayınları, Meb, Ankara, 1992.
 • Güler, Ç.,Sağlık Ocağı Yıllık Çalışma Raporu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1992.
 • Güler, Ç., Bilir, N. Eczacılar İçin Temel İlkyardım Bilgsi, Ankara Eczacılar Odası Yayını, Ankara, 1993, 150 Sayfa
 • Güler, Ç.,Öcalan, A., Köksal F. Sağlık Bilgisi 2, Açık Öğretim Lisesi Yayınları, Meb, Ankara, 1993.
 • Güler, Ç., Bilir, N., Yörükan, S. Fırst Aıd, Medical Documentation Center, ISBN, 975-7431-05-2, Ankara, 1993
 • Güler, Ç., Bilir, N., Yörükan, S., First Aid, Bahçelievler Rotary Kulübü, Ankara, 1993.
 • Güler, Ç.,Sağlık Gönüllüleri, Tıbbi Dokümentasyon Merkezi Yayın No 4, Ankara, 1993, 100 Sayfa.
 • Güler, Ç., Azak, M. Aile Sağlığı ve Aile Planlaması, ISBN 975-7527-08-4, Hatiboğlu Yayınevi,, Ankara, 1993. (635 Sayfa)
 • Güler, Ç., Azak, M. Doğum, Aile Planlaması, Jinekoloji Hemşireliği, ISBN 975-7527-51-3, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1993. 334 Sayfa.
 • Güler, Ç.,Sağlıkta İletişim, Tıbbi Dökümentasyon Merkezi, Toplum Sağlığı Dizisi No. 5, ISBN 075-7431-07-09, Ankara, 1993.
 • Güler, Ç., Akın, L., Yazıcıoğlu, B. Sağlık Eğitimi, ISBN 975-7527-52-1,, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1993 (119 Sayfa)
 • Güler, Ç., Bilir, N. İlkyardım, ISBN 975-7527-49-1, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1993. 187 Sayfa
 • Pekcan, H., Güler, Ç.,Okul Sağlığı, Tdm, ISBN, Ankara, 1993
 • Öncel, S., Güler, Ç.,Sağlık Verilerinin Toplanması ve Değerlendirilmesiyle İlgili Sorunlar, ISBN 975-7431-07-9, Tdm, Ankara, 1993. (24 Sayfa)
 • Güler, Ç., Yazıcıoğlu Bihter, Hayran, O. Kalkınmada Öncelikli İller Projesi, Sağlık Ocağı Hekimleri Eğitim Programı, ISBN 975-7431-04-4, Ankara, 1993
 • Güler, Ç.,Bilir, N. Temel İlkyardım Bilgisi, D Düzeyi, Etibank, Ankara, 1993.
 • Güler, Ç.,Bilir, N. Temel İlkyardım Bilgisi, C Düzeyi, Etibank, Ankara, 1993.
 • Güler, Ç.,Bilir, N. Temel İlkyardım Bilgisi, B Düzeyi, Etibank, Ankara, 1993.
 • Güler, Ç.,Bilir, N. Temel İlkyardım Bilgisi, A Düzeyi, Etibank, Ankara, 1993.
 • Güler, Ç.,Çakır, B. Tıbbi Terminoloji, Somgür Yayıncılık, Ankara, 1993.
 • Güler, Ç.,Aile Planlaması ve Gebelikten Koruyucu Yöntemler, Ssk\Seats, Aile Planlaması Projesi, Yayın No. 1, Ankara, 1992.
 • Güler, Ç., Bilir, N. Hava Kirlenmesi, Hatiboğlu Yayınevi, ISBN 975-7527, Ankara 1993.
 • Güler, Ç.,Çevre Sözlüğü, Saypa Yayınları:24, Sözlük Dizisi 3, 1. Baskı, ISBN:975-7279-15-3, Ankara, 1994.
 • Çobanoğlu, Z., Güler, Ç.,Çevre Sağlığı Mevzuat İndeksi, TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Koordinatörlüğü, Ankara, 1994.
 • Güler, Ç.,Sağlık Memurluğu Ana-çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması, Hatiboğlu Yayınevi, ISBN 975-7527-08-4, Ankara 1994
 • Güler, Ç.,Bilir, N. Temel İlkyardım(A Düzeyi), Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 14, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-39-X, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Bilir, N. Temel İlkyardım(B Düzeyi), Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 15, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-40-3, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Bilir, N. Temel İlkyardım(C Düzeyi), Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 16, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-41-1, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Blir, N. Temel İlkyardım(D Düzeyi), Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 17, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-42-X, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Bilir, N. Herkes İçin İlkyardım, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 18, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-43-8, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Sosyal Çevre, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 27, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-28-4, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Çevre Kirliliği ve İnsan Vücudu, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 3, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-51-9, Ankara 1994.
 • Güler, Ç.,Çobanoğlu, Z. İnsan ve Hayvan Atıkları, Sıvı Atıklar, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 28, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-29-2,, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Çevre Sağlığı Konusunda Toplum Eğitimi İlkeleri, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 37, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-38-1,, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Su Kirliliği, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 12, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-60-8, Ankara 1994.
 • Güler, Ç.,Çobanoğlu, Z., Çevre Sağlığının İlkeleri ve Genel Bakış Açısı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 1, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-49-7,, Ankara 1994.
 • Güler, Ç.,Çevre Sağlığı Sözlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-48-9, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Çevre ve İş Öyküsünün Alınması, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 2, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-50-0, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Bireyin İş ve Çevresel Zararlara Cevabını Değiştiren Durumlar, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 4, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-52-7, Ankara 1994.
 • Güler, Ç.,Çobanoğlu, Z. Çevre Kirliliğine Vücut Cevabı ve Beslenme, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 6, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-53-5, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Çevresel Etkenlere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Hastalıklar, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 6, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-54-3, Ankara 1994.
 • Akalın, B., Güler, Ç.,Tıpta Sözlü İletişim, Tıbbi Dökümentasyon Merkezi, 43, Ankara, 1994.
 • Güler, Ç.,Çobanoğlu, Z. Çevresel ve Biyolojik İzleme ve Değerlendirme, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 7, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-55-1, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Dış Ortam Hava Kirlenmesi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 8, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-56-X, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Kapalı Ortam Hava Kirlenmesi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 9, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-57-8, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Konut Sağlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 10, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-58-6, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Besin Kirliliği, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 11, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-59-4, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Kazalar ve Önlenmesi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 13, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-61-6, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Çevre Kirliliği ve İnsan Vücudu, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 3, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-51-9, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Kentleşme ve Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 26, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-27-6, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Turist Sağlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 25, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-26-8, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Yaşlı ve Çevre, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 24, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-25-X, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Çocuk ve Çevre, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 23, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-24-1, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Kamuya Açık Yer ve Kuruluşlar, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 22, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-47-0, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Sağlığa Az Ya Da Çok Zararlı Olabilecek Kuruluşlar (Gayrısıhhi Müesseseler), Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 21, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-46-2, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Mezarlıklar Tesisi, Ölü Defin ve Nakil İşleri, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 20, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-45-4, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Gürültü, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 19, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-44-6, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Nüfus, Nüfus Hareketleri ve Göçler, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 35, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-36-5, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 36, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-37-3, Ankara 1994.
 • Güler, Ç.,Çobanoğlu, Z., Spor ve Rekreasyon (Mesire) Çevresi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 34, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-35-7, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Afetler, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 33, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-34-9, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Elektromanyetik Radyasyon, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 32, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-33-0, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Vektör, Kemirici ve Başıboş Hayvanların Kontrolü, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 31, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-32-2, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Tehlikeli Atıklar, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 30, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-31-4,, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Katı Atıklar, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 29, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-30-6, Ankara 1994.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Turist Sağlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi, No. 25sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, -Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-26-8, Ankara, 1994.
 • Karaduman. A Et Al, Halk Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Önemi, Tıbbi Dökümantasyon Merkezi, ISBN 975-7431-10-9, Ankara, 1994.
 • Güler, Ç., Bilir, N. Herkes İçin İlkyardım, Denizli Tabip Odası, Ankara, 1994.
 • Halk Sağlığı Temel Bilgiler Kitabı, (Editörler: M. Bertan, Ç. Güler), Güneş yayıncılık, Ankara, 1995.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Arıkan, N., Bunsuz, O., Açıkgöz, B., Yılmaz, H., Sakarya, S., Şentürk, Ş., Küla, Ş,, Keçeci, M. Çevre Sağlığı, Eğiticilerin Eğitimi İmece Toplantısı Eğitim Materyali, Sağlık Bakanlığı TSH Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, ISBN 975-7572-91-8, Ankara, 1995.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Arıkan, N., Bunsuz, O., Açıkgöz, B., Yılmaz, H., Sakarya, S., Şentürk, Ş., Küla, Ş,, Keçeci, M. Kentsel Bölgelerde Çalışan Sağlık Personline Yönelik, Çevre Sağlığı, Bilimsel İmece Eğitim Toplantısı Uygulama Kitabı, Sağlık Bakanlığı TSH Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, ISBN 975-7572-89-6, Ankara, 1995.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Arıkan, N., Bunsuz, O., Açıkgöz, B., Yılmaz, H., Sakarya, S., Şentürk, Ş., Küla, Ş,, Keçeci, M. Kırsal Bölgelerde Çalışan Sağlık Personline Yönelik, Çevre Sağlığı, Bilimsel İmece Eğitim Toplantısı Uygulama Kitabı, Sağlık Bakanlığı TSH Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, ISBN 975-7572-90-X, Ankara, 1995.
 • Güler, Ç.,Genel Çevre Sağlığı Bilgisi, Somgür Yayıncılık, Ankara, 1995.
 • Güler, Ç., Bilir, N. Turizm Çalışanları İçin İlkyardım, TC Turizm Bakanlığı, Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 1995.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Kalkınma Planlarında Çevre Sağlığı, Tıbbi Dökümentasyon Merkezi, Toplum Sağlığı Dizisi 13, ISBN 975-7431-12-5, Ankara, 1996.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Sağlık Acısından Çöp, Tıbbi Dokümentasyon Merkezi, Toplum Sağlığı Dizisi, 14, ISBN 975-7431-13-3, Ankara, 1996.
 • Güler, Ç, Çobanoğlu, Z. . Çevre Sağlığı Mevzuat İndeksi, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-11-4, Ankara, 1996.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Çevre Sağlığı-Kentsel Bölgelerdde Çalışan Sağlık Personeli’ne Yönelik Eğitim Kitabı, Üçüncü Düzenleme, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-14-9, Ankara, 1996.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Çevre Sağlığı-Kırsal Bölgelerde Çalışan Sağlık Personeli’ne Yönelik Eğitim Kitabı, Üçüncü Düzenleme, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-13-10, Ankara, 1996.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Çevre Sağlığı-Eğitici El Kitabı, Üçüncü Düzenleme, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-15-7, Ankara, 1996.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Mezarlıklar Tesisi, Ölü Defin ve Nakil İşleri, Genişletilmiş İkinci Baskı Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-17-3, Ankara, 1996
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Çevre Sağlığı Teknisyenleri El Kitabı, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-16-5, Ankara, 1996
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Sağlığa Az Ya Da Çok Zararlı Olabilecek Kuruluşlar (Gayrı Sıhhi Müesseseler), Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-16-5, Ankara, 1996
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Sağlık Evi Ebeleri İçin Çevdre Sağlığı Rehberi, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TSH Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-09-2, Ankara, 1996.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Çevre Sağlığı Mevzuatı, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TSH Genel Müdürlüğü,, Ankara, 1996. • Güler, Ç.,Çevre Sağlık İlişkisi ve Çevre Kirliliği, İliçin, G. Et Al (Ed. )Temel İç Hastalıkları, Sayfa 2781-2786, Güneş Kitabevi, Ankara, 1996
 • Güler, Ç.,Çevre Hekimliği, Çevresel Etkilenim ve Genel Kavramlar; İliçin, G. Et Al (Ed.) Temel İç Hastalıkları, Sayfa 2786-2789, Güneş Kitabevi, Ankara, 1996
 • Güler, Ç.,Çevre Kirliliğinin İnsan Vücudu Üzerindeki Etkileri; İliçin, G. Et Al (Ed.) Temel İç Hastalıkları, Sayfa 2789-2796, Güneş Kitabevi, Ankara, 1996 • Güler, Ç.,Çevresel Etkilenime Bağlı Olarak Oluşan Hastalıkalar; İliçin, G. Et Al (Ed.) Temel İç Hastalıkları, Sayfa 2796-2805, Güneş Kitabevi, Ankara, 1996
 • Güler, Ç.,Sağlık Atasözleri, Güneş Kitabevi, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç.,İlkyardıma Giriş, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli, 1997.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. Sağlık Mevzuatı, Güneş Kitabevi, Ankara; 1997,
 • Güler, Ç.,Zobanoğlu, Z. Çevre Mevzuatı, Güneş Kitabevi, Ankara, 1998
 • Güler, Ç.,Güneş tıp Sözlügü, Güneş Kitabevi, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Çobanroğlu, Z. Toprak Kirliliği, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi, No. 40, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü-Sağlık Bakanlığı TSH Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-42-4, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç.,Çobanoğlu, Z. Afetlerde Çevre Sağlığı Önlemleri, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi, No. 39, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü-Sağlık Bakanlığı TSH Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-43-2, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Kalkınma Planlarında Çevre Sağlığı, Temel Kaynak Dizisi, No. 38, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü-Sağlık Bakanlığı TSH Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-44-0, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç.,Çobanoğlu, Z. Risk İletişimi ve Risk Yönetimi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No 47, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Hastanede Çevre Sağlığı Önlemleri ve Hastane Atıkları, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 51, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Kimyasallar ve Çevre Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 50, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Gecekondular ve Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 48, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Sağlık Ocağı Laboratuvarı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 49, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Pestisitler, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 52, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Çevre Sağlığı Boyutlarıyla Habitat Iı ve Kent Çevresi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 42, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Enerji ve Çevre, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 41, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Plastikler, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 46, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Ergonomiye Giriş, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 45, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlügü, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Radon Kirliliği, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 44, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç., Su Kalitesi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 43, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997.
 • Sağlık Bilgisi ve İlkyardım, Güler, Ç.,Sağlıklı Hayatın Temeli:Kişisel Hijyen (16-24), İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı, Ankara, 1998
 • Güler, Ç.,Hekimler, Hastalık ve Sağlık Üstüne Sözler, Güneş Kitabevi, Ankara, 1998
 • Güler, Ç.,Temel İlkyardım, Güneş Kitabevi, Ankara, 1998
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Sağlık Ocağı Laboratuvarı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 49, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1997.
 • Güler, Ç.,Sivil Toplum Kuruluşları Rehberi, Güneş Kitabevi, Ankara, 1997
 • Güler, Ç, Çevre Sivil Toplum Örgütleri Cep Rehberi, Güneş Kitabevi, Ankara, 1997
 • Güler, Ç., Tıpta Eponmiler Sözlüğü, Güneş Kitabevi, Ankara, 1998
 • Güler, Ç., Çevre Sağlık İlişkisi, Güneş Kitabevi, Ankara, 1998
 • Sağlık Bilgisi ve İlkyardım, Güler, Ç.,Sağlıklı Hayatın Temeli:Kişisel Hijyen (16-24), İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı, Ankara, 1998
 • Güler, Ç.,Hekimler, Hastalık ve Sağlık Üstüne Sözler, Güneş Kitabevi, Ankara, 1998
 • Güler, Ç.,Temel İlkyardım, Güneş Kitabevi, Ankara, 1998
 • Sağlık Yönetimine Giriş (Editör: Eren N), SOMGUR Yayınları, Ankara, 2000.
 • Özvarış ŞB. Çocukluktan Genç Kızlığa Değişim, Veri Araştırma Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Öztek Z, Et al (Eds.). Herkese Sağlık, Türkiye’nin Hedef ve Stratejileri, TC Sağlık Bakanlığı,Ankara, 2001.
 • Öztek Z, Yüksel A, Sakabaş İ. Sağlık Hizmetleri ve Çalışanları Açısından Yasal Düzenlemeler, TC Sağlık Bakanlığı-Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 2001.
 • Öztek Z. Sağlık Ocağı-İşlevi ve Yönetimi, TC Sağlık Bakanlığı-Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 2001.
 • Öztek Z. Sağlık Hizmetleri Planlamasının Temel İlke ve Teknikleri, TC Sağlık Bakanlığı-Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 2001.
 • Akın L, Özcebe H, Haznedaroğlu D, Özbaş S ve Serim H. Adolesan Sağlığı ve Gelişimi. SB AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2001.
 • TC. Sağlık Bakanlığı, “Ulusal Çevre Sağlığı Programı” Eds. R.Akdur, R.Aygün, S.Aycan, D.Evci ve A. Ekmekçigil, (Hazırlayanlar arasında Vaizoğlu S.) Ocak, Ankara, 2001.
 • Vaizoğlu A. S., Tekbaş F., Surlu B., Ergonomiye Giriş-Ders Notları, Ed. Güler Ç., Ankara Tabip Odası, Kasım 2001.
 • Özvarış ŞB. Öğrenen Merkezli Tıp Eğitimi, TTB yayınları, Ankara, 2002.
 • Emiroğlu O.N., Yıldız A.N., İşyeri Hemşireliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği ve Sağlık Sosyal yardım Vakfı Yayını, Teknik Rapor No:6, Ankara, Eylül 2002
 • Ceylan S., Vaizoğlu S.A. ve Tekbaş Ö.F., “Hastanelerde Atık Yönetimi”, Tıbbi Dokümantasyon Merkezi, Toplum Sağlığı Dizisi, No:28, Ankara, 2002.
 • Tekeli İ., Algan N., Erim A., Güler Ç., Özhan E., Vaizoğlu A. S., “Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri” Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi İçin TÜBA’nın Görüşü, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları Sayı:1, Tübitak Matbaası, Ankara, 2002.
 • Güler, Ç., İlkyardım, Bahçelievler Rotary Kulübü, Ankara, 2002.
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kadın (Ed.Akın A), Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi-Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 141-151, 2003.
 • Bilir N. Occupational Health and Safety-Basic Principles, Tulane University, Hacettepe University, Ankara, 2003.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Ed: Bilir N, Tulane Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan ham Petrol Boru Hattı Projesi Yayını, Ankara, 2003.
 • Tekeli, İ.;Güler, Ç.;Vaizoğlu, S.A.,Algan, N.;Dündar, A.K.; Yaşam Kalitesi Göstergeleri, Türkiye İçin Veri Sistemi Önerisi, Türkiye Bilimler akademisi Raporları; TÜBİTAK, Ankara, 2004.
 • Güler, Ç.; Çobanoğlu, Z.; Su Denetimi ve Mevzuatı, Çevre 21 Sağlık Yayın Dağıtım, Ankara 2004.
 • Güler, Ç., Coşkun, A., Konut Sağlığı, Halk Sağlığı Kurumu Derneği, Teknik Rapor No.11,Ankara,2004.
 • Öztek Z. “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Sağlık Ocağı Yönetimi”, 1. Baskı, Palme Yayınları, Ankara 2004.
 • Öztek Z., Kubilay G. Toplum Sağlığı Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Ankara, 2004.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Editörler: Bilir N., Yıldız A.N.) Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Aralık 2004.
 • Sağlık Boyutuyla Ergonomi-Hekim ve Mühendisler İçin (Ed. Güler Ç.). 1. Baskı, Palme Yayınları.Ankara 2004.
 • Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık (Ed. Akın A.). KSSGnMd-HÜKSAM-UNFPA yayınları, 2004.
 • Akın, A., Üner, S., Aslan, D., Esin, Ç., Coşkun, A. “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık”, Ed. A. Akın, KSSGnMd-HÜKSAM-UNFPA yayınları, 2004.
 • Bilir N, Yıldız A.N., İş Sağlığında Risk Grupları, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği ve Sağlık Sosyal Yardım Vakfı Yayını, Teknik Rapor: 9, Ankara, 2004.
 • Bilir N., Özvarış Ş.B., Yıldız A.N. İlkyardım, Çimento Müstahsilleri Sendikası Yayını, Kasım 2004.
 • Güler, Ç. (ed), Tekbaş, Ö.F., Vaizoğlu, Ö.F., Oğur, R, Somyürek, H.İbrahim, Turizm Rehberleri ve Turizmciler için ilk yardım, Palme Yayınevi, Ankara, 2005.
 • Öztek Z. Ceza ve Tutukevlerinde Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Adalet Bakanlığı (Basımda)

 

HACETTEPE HALK SAĞLIĞI VAKFI YAYINLARI
92/1
Tezcan S. Epidemiyoloji (Tıbbi Araştırma Yöntem Bilimi), Ankara, 1992.
92/2
Öztek Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Ankara, 1992 (İkinci Baskı)
94/3
The Status of Reproductive Health, Seminer on the Occasion of the 20th Anniversary of WHO/HRP, Ankara, 1994.
95/4
Vaughan J.P., Morrow R.H. (Çeviri editörleri: Bertan M., Enünlü T.), Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyoloji El Kitabı, Ankara, 1995.
97/5
Karaduman F. Adli Tabiplik Sorunlarına Yaklaşımlar, Ankara, 1997.
97/6
Bir Anma Günü Prof. Dr. Nusret H. Fişek, Ankara, 1997.
97/7
Bilir N., Yıldız A. N., Güçiz B. D. Sigara İçme Konusundaki Davranışlar ve Tutumlar, Ankara, 1997.
97/8
Bilir N., Yıldız A. N., Güçiz Doğan B. Smoking Behaviour and Attitudes, Ankara, 1997.
97/9
Özvarış Bahar Ş. Sağlık Eğitimine Bakış, Ankara, 1997.
98/10
Bilir N., Yıldız A. N. Temel İlkyardım Bilgileri, Ankara, 1988.
98/11
Bilir N., Yıldız A. N. İlkyardım Eğitim Becerileri Rehberi, Ankara, 1998.
98/12
Bilir N., Yıldız A.N. Türkiye’de İş Sağlığı Konusuna Tarihsel Bakış, Ankara, 1998.
99/13
Sullivan R., Gaffikin L., Lowry E., (Çev: Şahin N., Özvarış Bahar Ş.). Tıp Eğitimcileri İçin Program Geliştirme Rehberi, Ankara, 1999.
99/14
Sullivan R., Gaffikin L., Lowry E., (Çev: Şahin N., Özvarış Bahar Ş.), Tıp Eğitimcileri İçin Eğitim Becerileri Rehberi, Ankara, 1999.
00/15
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Profili 1992-2000 (Hazırlayan Özcebe H.), Ankara, 2000.
00/16
Bilir N., Doğan B.G., Yıldız A.N. Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanuna Uyum Düzeyi, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayın 00/16, ISBN: 975-94618-7-0, 2000, Ankara.
00/17
Bilir N., Özvarış Ş.B., Yıldız A.N., Temel İlkyardım Bilgileri ve İlkyardım Becerileri (Eğitici ve Katılımcılar İçin), Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayını, Ankara, 2000.
01/18
Özvarış ŞB. Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme, HHV Yayınları, Ankara, 2001.
01/19
Aslan, D., Üner, S. Türkiye'nin Sağlık Durumu, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayınları, Ankara, 2001.
04/19
Acil Durumlarda Bebek Beslenmesi (Türkçeye çeviri, Bağcı,Bosi A.T.). Mart 2004.
04/20
Bilir N., Özvarış Ş.B., Yıldız A.N., Temel İlkyardım Bilgileri ve İlkyardım Becerileri (Eğitici ve Katılımcılar İçin), Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayını, Üçüncü Baskı, Ankara, 2004
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KEÇİÖREN BELEDİYESİ
BELEDİYECİLİK ve HALK SAĞLIĞI EĞİTİM-ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAYINLARI
NO
KİTABIN ADI
1
Katı Atık Yönetmi, 2005.
2
Yerel Yönetimler ve Turizm, 2005
3
Belediyeler ve Afetler, 2005
4
Hava Kirliliği, 2005
5
Çocuklar İçin Güvenli Çevre, 2005
6
Sağlıklı Şehirler, 2005
7
Pestisit Kullanımı, 2005
8
Belediye Zabıta Hizmetleri, 2004
9
Belediye Halk Sağlığı Hizmetleri, 2004
10
Yaşlılar ve Belediyeler, 2005
11
Spor ve Mesire Yerleri, 2005
12
Belediyeler ve Evlendirme Hizmetleri, 2005
13
Konut Sağlığı, 2005
ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KATKIDA BULUNDUĞU,
YAZDIĞI KİTAP BÖLÜMLERİ/KİTAPÇIKLAR
(2000 yılı ve sonrası)
 • Ergör G, Öztek Z. The Development of National Health Policy in Turkey: (Ritsatakis A et al- Eds). Exploring Health Policy Development in Europe, WHO Regional Publications European Series No. 86, WHO-Regional Office for Europe, Copenhagen, 2000: 194-208.
 • Sopyeva B, Matpanaeva G, Öztek Z, Mammadova A. Guide for Managing Primary Health Care Institutions in Turkmenistan, WHO and the Ministry of Health of Turkmenistan, Ashgabat, 2000 (Rusça).
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Belediye Çevre Mevzuatı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ankara, 2000.
 • Güler, Ç.,Yerel Çevre yönetimi ve halk sağlığı, Demirer, G. ; Torunoğlu, E., Yerel Yönetimler İçin Bütünsel/Önleyici Çevre Yönetimi Eğitimi Projesi, TMMOB Çevre Mühendiseri Odası, Ankara 2000.
 • Güler Ç, Tekbaş Ö.F. ve Vaizoğlu S. “Turizm ve Çevre”, Sağlık Bakanlığı Turizm Sağlığı Paneli ve Eğitim Programı Kitabı. s:29-52 Mayıs, 2000.
 • Güler Ç, Tekbaş Ö.F., Vaizoğlu S. “Turizmde Tanımlar”, Turizm Sağlığı ve Hekimliği. Sağlık Bakanlığı Turizm Sağlığı Paneli ve Eğitim Programı Kitabı. s:57-78 Mayıs, 2000.
 • Pekcan H, Vaizoğlu S, Tekbaş Ö.F., Güler Ç. “Ulusal ve Uluslararası Turist Sağlığı Mevzuatı”, Sağlık Bakanlığı Turizm Sağlığı Paneli ve Eğitim Programı Kitabı. s:91-100. Mayıs, 2000
 • Güler Ç, Çobanoğlu Z., Vaizoğlu S. ve Tekbaş Ö.F. “Temel Çevre Sağlığı Bilgisi”, Sağlık Bakanlığı Turizm Sağlığı Paneli ve Eğitim Programı Kitabı. S:111-142 Mayıs, 2000.
 • Özvarış, Ş.B., Aslan, D., “Etkili Sunum Teknikleri”, 2000, Bu kitapçık, Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri kitabından yararlanılarak hazırlanan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının desteği ile hazırlanmıştır.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Gayrısıhhi Müesseseler Mevzuatı, Turhan Kitabevi, Ankara, , ISBN 975-6809-42-6, 2001.
 • Özcebe H, Aslan D. “Halk Sağlığı Bakış Açısı İle Doğum Öncesi Bakım”. Obstetrik Maternal Tıp-Fetal Tıp ve Perinatoloji (Editorler: Beksaç S, Demir N, Koç A), Ankara: Medikal Network, 2001: 580-588.
 • Özcebe H, Aslan D. “Aşırı Doğurganlık, Kadın ve Çocuk Sağlığı”. Obstetrik Maternal Tıp-Fetal Tıp ve Perinatoloji (Editorler: Beksaç S, Demir N, Koç A), Ankara: Medikal Network, 2001: 580-588.
 • Vaizoğlu A.S., Aslan D., Çobanoğlu Z., Evci D., Tekbaş F., Güler Ç., “Yüzme Havuzu Hijyeni”, Turizm sağlığı Eğitim Kitabı, Sağlık Bakanlığı TSH Gn. Md.lüğü. Yayınları Mart, 2001.
 • Tekbaş Ö.F., Vaizoğlu S., Evci D. ve Güler Ç. “Sağlıklı Kaplıca ve Kaplıcalarda Su Sağlığı”, Kaplıca ve Sağlık-I-, Sağlık Bakanlığı TSH Gn. Md.lüğü. Yayınları Temmuz 2001.
 • Güler Ç., Evci D., Çobanoğlu Z., Vaizoğlu S. ve Tekbaş Ö.F. “Kaplıca Hijyeni”, Kaplıca ve Sağlık-I-, Sağlık Bakanlığı TSH Gn. Md.lüğü. Yayınları Temmuz 2001.
 • Güler Ç, Vaizoğlu S. ve Tekbaş Ö.F, “Turizm, Çevre ve Çevre Sağlığı”, Turizm Sağlığı ve Hekimliği, Ed. Nevzat EREN, TTB Turizm Sağlığı Kolu, Yayın No:1, s:181-194, Ankara, Ekim 2001.
 • Güler Ç, Vaizoğlu S.,Tekbaş Ö.F. ve Tabuk O., “Turizm Ekolojik Etki ve Çevresel Etki Değerlendirmesi”, Turizm Sağlığı ve Hekimliği, ed.Nevzat EREN, TTB Turizm Sağlığı Kolu, Yayın No:1, s:195-202, Ankara, Ekim 2001.
 • Tekbaş Ö.F, Vaizoğlu S., Tabuk O. ve Güler Ç, “Turistik Kurumlarda Hijyen”, Turizm Sağlığı ve Hekimliği, Ed.Nevzat EREN, TTB Turizm Sağlığı Kolu, Yayın No:1 s:247-257, Ankara, Ekim 2001.
 • Aslan, D., Çuhadaroğlu, F., Elçin, M., Kandemir,N., Karaduman, A., Önderoğlu, S., Özvarış, Ş.B., Şekerel, B. "Probleme Dayalı Öğrenim Oturumları, HÜTF Tıp Eğitimi AD-PDÖ Oturumları İnceleme-Değerlendirme Grubu, 2001 (Kitapçık)
 • Vaizoğlu, A.S., Aslan, D., Çobanoğlu, Z., Evci, D., Tekbaş, F., Güler, Ç., “Yüzme Havuzu Hijyeni”, Turizm Sağlığı Eğitim Kitabı, Sağlık Bakanlığı TSH Gn. Müdürlüğü. Yayınları, 2001: 81-92.
 • Gedik G, Öztek Z, Lewis A. Modernizing Primary Health Care: McKee M, Healy J, Falkingram J. Health in Central Asia, Chapter 11, European Observatory on Health Care Systems, Open University Press, Buckingham, 2002.
 • Özcebe H. “Adolescent and Violence”. Adolescence and Adolescent Reproductive Health. Internatinal Childrend’s Center. Teaching Materials for the Training Course. 2003, Ankara.
 • Özcebe H. “Trafficking and Adolescence”. Adolescence and Adolescent Reproductive Health. Internatinal Childrend’s Center. Teaching Materials for the Training Course. 2003, Ankara.
 • Güler Ç., Vaizoğlu A. S., Tekbaş Ö.F, İç Hastalıkları El Kitabı, Ed.İliçin, Biberoğlu, Süleymanlar, Ünal, “Meslek Hastalıkları ve Çevresel Tıp”s: 3839-3863, 2. Baskı Güneş Kitabevi, Ankara, 2003.
 • Tekeli İ., Güler Ç., Vaizoğlu A. S., Algan N., Dündar A.K., “Yaşam Kalitesi Göstergeleri, Türkiye İçin Bir Veri Sistemi Önerisi” Türkiye Bilimler Akademisi Raporları Sayı:6, Tübitak Matbaası, Ankara, 2003.
 • Bosi TB, Hanedaroğlu D, Ilgaz Ş, Özcebe H ve Şahin M. “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Femir Eksikliği Anemisinin Önlenmesi ve Kontrolu” (Yayına Hazırlayanlar: TB Boci ve H Özcebe), Halk Sağlığı Kurumu Derneği ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, Teknik Rapor No. 7, İnci Matbaası, 2003.
 • Sunmam, H., Şimşek, M., Tanyıldız, M., Tekgüç, M., Uğurlu, M., Aslan, D., Elçin, M., Odabaşı, O., Kandemir, N., Şekerel, B., Çuhadaroğlu, F., Karaduman, A., Önderoğlu, S., “Probleme Dayalı Öğrenme Oturumları, Uygulama Rehberi”, HÜTF Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD basımı, Ankara, 2003.
 • Cilingiroğlu N, Özcebe H. “Reflections of Globalisation on Public Health. Health Care Policy, Performance and Finance Strategic Issues in Health Care Management (Ed: Huw TO Davies and Manouche Tavakoli). Ashgate. 2004, Great Britain.
 • Aslan, D., Kiper, N., Karaağaoğlu, N., Topal, F., Güdük, M., Cengiz, Ö.S. Türkiye’de Tabip Odalarına Kayıtlı Olan Bir Grup Hekimde Tükenmişlik Sendromu ve Etkileyen Faktörler. TTB Yayınları, Ağustos 2005.
 • Güler Ç., Tekbaş Ö.F, Vaizoğlu A. S., Ogur R., Somyürek İ., “Turizm Rehberleri ve Turizmciler İçin İlkyardım Kitabı”, Ed.Güler Ç., Palme Kitabevi, Ankara, 2005.
 • Tekbaş Ö.F., Vaizoğlu A. S., Ogur R.,Güler Ç., Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sağlık Etkileri”, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Ayın Kitabı, Ankara, Ocak 2005.
free hit counter