ANABİLİM DALI BAŞKANININ MESAJI

Ankara’da ikinci bir tıp fakültesinin kurulması 1963 yılında gündeme geldiğinde bazı çevreler bunu gereksiz bulmuşlardı. Oysa, kurulması düşünülen fakülte, tıp eğitimine yeni bir soluk, yeni bir anlayış getirecekti ve bu gerekçe ile Hacettepe Tıp Fakültesi ülkemizdeki seçkin yerini aldı: “Topluma dönük tıp eğitimi”. İşte, Hacettepe’nin temel misyonu budur ve bu misyonun asıl uygulayıcısı o zamanki adı “Toplum Hekimliği Enstitüsü” olan Ana Bilim Dalımızdır.

Bizler, bu misyonun verdiği önderlik sorumluluğunun hep farkında olduk. Halk sağlığı anlayışının bütün sağlık çalışanlarına ve ülkemizdeki bütün eğitim ve yönetim kurumlarına yayılması için çok önemli katkılarda bulunduk.

Halk sağlıkçı olmak diğer bütün niteliklerin yanında gönülden ve özverili çalışmayı gerektirir. Halk sağlıkçı olmak bir yaşam biçimidir. Bizlere bu duyguyu ve inancı aşılayan, Türkiye’de halk sağlığı biliminin öncülerinden ve Anabilim Dalımızın kurucularından olan Prof. Dr. Nusret H. Fişek başta olmak üzere, halk sağlığı biliminin bu günlere gelmesinde emeği geçen bütün değerli hocalarımıza minnet ve şükran borçluyuz.

 Prof. Dr. K. Hakan Altıntaş
Ana Bilim Dalı Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counter