TIP DIŞI OKUL EĞİTİMLERİ

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın amaçlarından biri de halk sağlığı görüşünü çeşitli eğitim çalışmalarıyla Tıp Fakültesi’nin yanı sıra, diğer fakülte ve sağlık ile ilgili yüksek okullara yaymaktır. Bunun için, bölüm öğretim elemanları halk sağlığı ile ilgili dersleri Hacettepe Üniversitesi’nin diğer fakülte ve yüksek okullarına da vermektedirler.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın bu konudaki görüşü fakülte ve yüksek okullarda halk sağlığı alanında bilim uzmanlığı veya doktora programı ile uzmanlaşmış bir öğretim üyesi yetiştirilmesi, bu öğretim üyesinin kendi fakülte ve yüksek okul gereksinimine göre dersleri yürütmesidir. Ancak bir kaç okul dışında halk sağlığı alanında yetişmiş öğretim üyesi bulunmadığı için, halk sağlığı dersleri Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından verilmeye devam edilmektedir. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın sağlıkla ilgili diğer fakülte ve yüksek okullara verdiği dersler aşağıda verilmiştir:

 

Fakülte ve Yüksek Okullar Dersin Adı ve Kodu Kredisi
Diş Hekimliği Fakültesi Epidemiyoloji 1
Eczacılık Fakültesi Halk Sağlığı (HAS 106) 2
Eczacılık Fakültesi İlkyardım (HAS 303) 2
Ev Ekonomisi ve İdaresi Yüksek Okulu Epidemiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları (HAS 300) 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (Tıbbi Laboratuvar) Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji (HAS 104) 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (Tıbbi dökümantasyon ve Sekreterlik, Odyometri, Protez-Ortez) Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji (HAS 204) 2
Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplum ve Sağlık (HAS 101) 2
Spor Bilimleri ve TeknolojisiYüksek Okulu İlkyardım (SBR144) 2

 

 

 

 

 

 

 

free hit counter