BİLDİRİLER*

   18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirileri (5-9 EKİM 2015)

  1. Arslanyılmaz M, Yavuz C I, Keskin C, Öngöre R, Bayrak C, Vaizoğlu S, Güler Ç. Yüksek Gerilim Hattına Yakın Evlerde Elektro Manyetik Alan Düzeylerinin Belirlenmesi, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Sözel Bildiri no:35, Kongre Kitabı, pp 209-10.

  2. Keskin C, Usca MK, Filiz AA, Namıduru D, Şam A, Tan AA, Bağcı Bosi AT. Ankara'da Bir Aile Sağlığı Merkezi'ne Başvuran Kadınların Bebek Beslenmesi Konusunda Bilgileri, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri no:22, Kongre Kitabı, pp 302-3.

  3. Kibar E, Aslan D, Şengelen M, Şengezer T, Akyazılı E, Turan K, Yargın M, Buzludağ Ö, Güvenç S, Aytekin C. Ankara'da Bir Devlet Lisesinin 9, 10, 11. Sınıf Öğrencileri Arasında Tütün Kontrolü Amaçlı Bir Müdahale Çalışması, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Sözel Bildiri-13, pp 166-7.

  4. Rabah B, Çöpür A, Ekşi MA, Yamin M, Yılmaz MC, Gerekli MH, Kibar E, Deryol-Nacar D, Aslan D. Bir Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde "Sandalyede Doğru Oturma Pozisyonu": Müdahale Çalışması. 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri No:161, pp 574-5.

  5. Şengezer T, Kılıç M, Aslan D, Kibar E, Şengelen M, Çakır NY. Ankara'da Beş Okulun 9.Sınıf Öğrencileri Arasında Tütün Kontrolü Çalışmaları: Ön Değerlendirmeler, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri-353, pp 953-4.

  6. Erboğa E, Sarabi A, Kibar E, Aslan D. Mülteci, Sığınmacı, Yerinden Edilmiş Kişi Nüfusu Alan Ve Veren İlk 10 Ülkenin Son On Yıl Analizi,18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri-238, pp 724-5.

  7. Albayrak D, Köse HC, Demir K, Parmak MŞ, Tütüncüoğlu P, Kibar E, Güner P, Aslan D. Dünya Sağlık Örgütü 2013 Yılı Verilerinde Kolera Olgusu Bildirilmiş 47 Ülkeye İlişkin Analizler, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri-41, pp 340-1.

  8. Aslan D, Metin BC, Pişkin TM, Keskin C, Kılıç M, Arslanyılmaz M. Halk Sağlığı Alanında Web Tabanli Çalişmalara İlişkin Anabilim Dalı Web Sayfasi Deneyimi, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Sözel Bildiri-21, pp 182-3.

  9. Sargın B, Benlioğlu C, Kavak ES, Çivici H, Özsoy K, Gökçe M, Özdemir S, Meriç Ş, Pişkin TM, Yıldız AN. İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynağı İle Çalışanların Korunma Konusundaki Bilgi ve Tutumları, Bir Hastane Örneği, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Sözel Bildiri-50, pp 238-9.

  10. Kılıç M, Pişkin TM, Keskin C, Arslanyılmaz M, Yıldız AN. Ülkelerin Bazi Özellikleri İle Yaralanmalı İş Kazası Sıklıkları Arasındaki İlişki, Ekolojik Çalışma, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Sözel Bildiri-54, pp 246-7.

  11. Altuntaş M, Emekli E, Erkan Ç, Garip A, Özsan SN, Yolalan ŞO, Korkmaz-Altun E, Pişkin TM, Şengelen M, Güler Ç. Bir Üniversite Merkez Öğrenci Yurdu'nda Kalan Öğrencilerin Türkiye'nin Sağlık Sorunları ve Sağlık Eğitimi Öncelikleri İle İlgili Görüşlerinin Saptanması, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri-162, pp 576-7.

  12. Bulut G, Karabacak MN, Baysak E, Abuş HM, Demirel E, Coşkun H, Yalçın B, Pişkin TM, Yıldız AN. Taksi Şoförlerinin Çalışma Koşulları, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Tartışmalı Poster Bildiri-208, pp 666-7.

  13. Keskin C, Arslanyılmaz M,Kılıç M, Pişkin TM,Altıntaş H. Tirajı En Yüksek Altı Gazetede Nepal Depremi Haberlerinin Bazı Özelliklerinin Değerlendirilmesi, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri-270, pp 788-9.

  14. Çaylak M, Fidan Mi Baş O, Demir O, Kılıç M, Pişkin TM, Güler Ç. İntörn Doktorlar Tarafından Yapılmış Olan Sigara Konusundaki Araştırmaların Anket Formlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri-354, pp 955-6.

  15. Küçük Biçer B, Pişkin TM, Üner S. Üniversite Yaşamında Geçirilen Bir Yılın Öğrencilerin Ruh Sağlığına Etkileri, Bir Üniversite Örneği, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri-435, pp 1115-6

  16. Yay A, Acar C, Samsum M, Amarna R, Zakin A, Kibar E, Aslan D. Bir Ekolojik Araştırma: 2014 Yılında Açlık Yüzdesi 15 ve Üzeri Ülkelerin Seçilmiş Göstergeleri. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, Bildiri No: 24, Kongre Kitabı pp 306-7.

  17. Zakin A, Kılıç M, Küçükyıldız H, Külekçi Ç, Melek A, Özata B, Bilir N. Bir Aile Sağlığı Merkezinde 0-5 Yaş Çocuklarda Malnutrisyon ve Malnutrisyonu Etkileyen Faktörler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, Bildiri No: 26, Kongre Kitabı pp 310-1.

  18. Zakin A, Keskin C, Bayer B, Pehlivan E D, Akar K L, Kökovacı N, Yüce Ö F, Öksüz S, Saylam M, Yıldız A N. Sağlık Hizmetleri MYO Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalıkları. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, Bildiri No: 213, Kongre Kitabı pp 676-7.

  19. Koç E, CoşanS, Bezirci R, Bucak Y, Koç S, Yılmaz E, Akşar M, Yırtımcı SC, Yazıcı A,Altıntaş H. Tirajı En Yüksek 3 Ulusal Gazetede Maden Kazaları Ile Ilgili Yazıların Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, Bildiri No: 244, Kongre Kitabı pp 736-7.

  20. Koç E, Oruç A, Yıldız AK, Duman F, Çağlarsu B, Geyik B, Karaboğa M, Altıntaş H. İntern Doktorların Umke Hakkında Bilgileri Ve Afet Yanıtına Katılma Isteklilikleri. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, Bildiri No: 245, Kongre Kitabı pp 738-9.

  21. Coşkun A, Yaprak F., Özenir GE , Bozhöyük MS, Parlar ÖT, Süt TE, Daymaz D,Yıldız AN. Bir Devlet Konservatuvarındaki Akademik Personelin Çalışma Koşulları Ve Genel Sağlık Durumları 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri no 228, Kongre Kitabı, pp 705-6.

  22. Paksoy Erbaydar N, Çilingiroğlu N, Yavuz Sarı Ö, Yılmaz R, Deringöz M, Uzunoğlu E, Çoktaş F, Bahadır Ş, Güneş AC, Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğiyle İlgili Bakiş Açilarinin Değerlendirilmesi,18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Sözel Bildiri-59, pp 256-7.

  23. Yavuz Sarı Ö, Ulusoy G, Keleş N, Çorba K, Özel F, Korkmaz A, Kavak G, Dalkılıç B, Kar A, Altıntaş H, Şehirlerarasi Otobüs Şoförlerinin Kiş Seferlerine ve Yolda Kalma Durumuna Yönelik Hazirlik, Bilgi ve Davranişlari, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri-265, pp 778-9.

  24. Yavuz Sarı Ö, İşler DC, Erdoğan H, Keskin E, Akıncı F, Kalaycı G, Genel I, Caymaz S, Altunbudak AY, Yüce N, Altıntaş H, Bir Huzurevinde Yaşayan Ve Bir Sosyal Destek Kulübüne Üye Olan Yaşlilarin Afete Hazirlik Durumlarinin Değerlendirilmesi, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri-271, pp 790-1.

  25. Yavuz Sarı Ö, Altıntaş H, Ulusal Halk Sağliği Kongre Kitaplarinda Bulunan Afetlere İlişkin Bildirilerin Değerlendirilmesi (1988-2014), 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Tartışmalı Poster Bildiri -272, pp 792-3.

  26. Yukarıkır N, Bahar Özvarış Ş, Güçiz Doğan B, Yardım M, Yavuz Sarı Ö, İncesoy E, Turan E, Aydın E, Köroğlu M, Altun M, Sekmek S, Kıran V, İğdir V, Bir Üniversite Hastanesi Polikliniklerine Başvuranlarda Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Tartışmalı Poster Bildiri-283, pp 814-5

  27. Şirolu S,Ege Ö,Biçer S,Kaymaz EŞ,Abdikan G, Bayram M,Gökçe M,Mohamad R,Öğütçü N,Aslan D, Türkiye'de Trafik Kazaları Eğiliminde Bir Değişiklik Var Mı? 2003-2013 Yılları Analizi, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Sölü Bildiri-60, pp 258-9.

  28. Köse E,Özbay O,Güngör T,Veziroğlu E,Kudu E,Yavuz K,Tosun GG,Altıntaş KH, Bir Tıp Fakültesinde Dönem Vı Öğrencilerinin Nükleer Afetler Konusundaki Bazı Bilgi Ve Görüşleri, 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri-237, pp 722-3.

   17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirileri (20-24 EKİM 2014)

  1. Turhan Ö, Ahmed F, Aslan D, Erişgen g, Çakır B, Şengelen M, Yıldız AN, Kadri HM. Önlenebilir, ancak giderek artan bir sorun: Hekime yönelik şiddet, Türkiye ve Pakistan örnekleri üzerinden tartışma. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Sözel Bildiri no 23, Kongre Kitabı, s 441.

  2. Çoban H, Demirel N, Yener C, Yılmaz M, Yolgiden S, Keskin C, Aslan D, Soma maden kazası sonrası tirajı yüksek gazetelerde iş kazası haberlerinin geriye dönük incelenmesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster bildirisi, Kongre Kitabı, s 855.

  3. Çolak E, Güngör A, Kaplan S, Zorlu Ö, Kılıç M, Aslan D. Avrupa ülkeleri bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından nerede duruyor ? 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, s 1126.

  4. Can AB, Sönmez E, Özer F, Ayva G, Bacı H, Kaya HE, Uyan O, Ulusoy G, Öğütçü N, Aslan D. Sağlık arama davranışı olarak internet kullanımını inceleyen bir araştırma.  17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, s 1198.

  5. Pişkin TM, Ceylan A, Aslan D, Çan G. Halk sağlığı araştırma görevlilerinin eğitimlerini “mentor” kavram ve yaklaşımıyla değerlendirmeleri. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, s 1213.

  6. Kibar E, Aslan D, Karakoç Y, Gökçe-Kutsal Y. Ankara’da bir kurumda yaşayan yaşlılar arasında düşme sıklığı, etkileyen faktörler ve korunmaya ilişkin yaklaşımlar. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, s 1412.

  7. Aslan D, Daymaz D, Gürsoy N, Kartal G, Yavuz M. Beş yaş altı çocukların evlerinde sigara dumanından pasif etkilenim riski üzerine bir araştırma. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, s 1523.

  8. Aslan D, Koç E, Özmert E, Acar-Vaizoğlu S. Anne ve babalar çocukların olduğu ortamlarda sigara içmekten neden kaçınmazlar? 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, s 1538.

*Ekim 2014'ten itibaren yayımlanan bildiriler dahil edilmiştir.
free hit counter