MİSYON/VİZYON

MİSYON

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden halk sağlığı felsefesi ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış pratisyen hekimler mezun etmek; halk sağlığı ve yan dallarında uzmanlar (Tıpta uzmanlık, MSc, PhD) yetiştirmek, toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almak ve Türkiye’de halk sağlığı biliminin gelişmesine katkıda bulunmak.

VİZYON

Halk sağlığı eğitimi ve alan çalışmalarında ulusal düzeyde önder ve uluslararası düzeyde tanınan saygın ve etkin bir kuruluş olmak.