İLETİŞİM

Adres:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 06100 Sihhiye-ANKARA
Ulaşım için...

Telefon:
+90-312-3244623

Belgeç (faks):
+90-312-311 00 72

E-posta: