MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ

Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı bütün enstitüsülerde lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65. Maddesi gereğince Üniversiteler Arası Kurul tarafından hazırlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve Yükseköğretim Kurulu’nca hazırlanan “Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanan bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak altı dalda yüksek lisans (MSc.) ve doktora programı (PhD) mevcuttur. Ana Bilim dalında doğrudan doktora programına öğrenci alınmamaktadır. Adayların bilim uzmanlığı programı bitirdikten sonra doktora programına başvurmaları istenmektedir. Yabancı uyruklu adaylar da yüksek lisans ve doktora programına başvurabilmektedirler.

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda adayların sağlaması gereken koşullar şunlardır (2005-2006 öğretim yılı)

 1. Başvuru formu
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi
 3. Mezuniyet derecesini gösterir not çizelgesi
 4. ALES sonuç belgesi
 5. TUS belgesi
 6. Yabancı dil belgesi
 7. Kimlik belgesi
 8. Referans mektubu
 9. Kompozisyon
 10. Lisans diploması Ana Bilim Dalı’nda kurulan bir jüri tarafından belirlenen yöntemle yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların giriş mülakatları yapılır.

Halk Sağlığı başlığı altında mezuniyet sonrası eğitim programları aşağıdaki gibidir:

 1. Halk Sağlığı Programı (Y.L. ve Doktora)
 2. Beslenme ve Gıda Bilimleri Programı (Y.L.)
 3. Çevre Hekimliği Programı (Y.L.)
 4. Epidemiyoloji Programı (Y.L. ve Doktora)
 5. İş Sağlığı Programı (Y.L. ve Doktora)
 6. Sağlık Eğitimi Programı (Y.L. ve Doktora)
 7. Sağlık Yönetimi Programı (Y.L. ve Doktora)
 8. Afetlerde Sağlık Yönetimi Programı (Y.L.)

Her yüksek lisans ve doktora öğrencisine, öğrencinin çalıştığı alanla ilgilenen bir öğretim üyesi danışmanlık yapmaktadır. Danışman öğretim üyesi alınacak dersler ve tez önerisinin hazırlanması, tezin yapılması ve yazımı sırasında danışmanlık vermektedir.

Yüksek lisans programı iki yıl (dört sömestre) sürmektedir. İlk yıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Ana Bilim dalının belirlediği en az 24 kredisinin alınması gerekmektedir. Birinci yılın sonunda, ikinci yıl yapılması planlanan yüksek lisans tez önerisi hazırlanmaktadır. Öğrenci danışmanı ile beraber tez önerisini hazırlamakta ve öneri Ana Bilim dalı başkanının onayından geçtikten sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne yollanmaktadır. Tez savunma sınavı jürisi tez danışmanı, Ana Bilim dalından üç ve Ana Bilim dalı dışından bir öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Doktora programında ders alma süresi iki yıl olup, iki yıllık bir tez dönemi bulunmaktadır. İlk iki yıl zorunlu ve seçmeli derslerin alınması ile geçmektedir. Doktora öğrencisinin ders alma süresinin sonunda bilimsel yeterlilik sınavına girebilmesi için KPDS veya ÜDS’den yeterli not alması gerekmektedir. Sözlü ve yazılı yeterlilik sınavı danışman, Ana Bilim dalından üç ve başka bir üniversiteden konu ile ilgili bir öğretim üyesinden oluşan beş kişilik bir jüri tarafından yapılmaktadır. Doktora öğrencisi bilimsel yeterlilik sınavının ardından tez önerisi hakkında bir seminer ve tez önerisini sunmak zorundadır. Tez çalışmalarının izlenmesi yeterlilik jürisi dışında oluşturulan tez izleme komitesi tarafından yapılmaktadır. Tez savunma sınavı yeterlilik jürisi tarafından yapılmaktadır.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın alınan yüksek lisans ve doktora programlarından alınan diplomalarda halk sağlığı başlığı altında mezun olunan programın ismi yer almaktadır. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda açılan programlar, programa kabul ön koşulları, açılan dersler ile kredileri ve zorunlu dersler için http://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr adresinden en güncel bilgileri alabilirsiniz.

Tıpta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezleri için tez envanter formu doldurarak başasistanlık e-posta adresine (hutf.halksagligi.basasistanlik@gmail.com) iletilmesi rica olunur.
Tez envanter formu için tıklayınız.

free hit counter