5. ULUSAL İLKYARDIM SEMPOZYUMU SUNUMLARI


1. OTURUM

Acil Durum ve Afetlerde İlk Yardımın Önemi ve Yeri

Acil Durum ve Afetlerde İlk Yardımın Önemi ve Yeri, Elif TAŞKIN (Türk Kızılayı)

Türkiye’de İlk Yardımın Sağlık ve Afet Organizasyonuna Entegrasyonu,Dr. Yavuz ÜÇKUYU (Sağlık Bakanlığı)

 

2. OTURUM

Acil Durum ve Afetlere Yönelik Olarak İlk Yardım Mevzuatının Geliştirilmesi Gereken Yönleri

Kurumsal Görüşler;

İsmail YEŞİL (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği)

Dr. Mesut YILMAZ (Sağlık Bakanlığı)

Gizem Naz DÖLEK (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Celal KILIÇ (MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Dr. Tuğrul ŞAHBAZ (Türk Tabipler Birliği)

 

3. OTURUM

Acil Durum ve Afetlere Yönelik Olarak İlk Yardım Eğitimlerinin

Geliştirilmesi Gereken Yönleri

İlk Yardım Eğitimlerinin Uygulama Boyutu, Doç. Dr. Gürkan ERSOY (DEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı)

Yeterliliğe Dayalı Eğitim Boyutu Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ (HÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

 

4. OTURUM

Acil Durum ve Afetlere Yönelik İlk Yardım Eğitimlerinin ve

İlk Yardımcıların Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Banu ÇAKIR (HÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

5. OTURUM VE KAPANIŞ

İlk Yardımın Acil Durum / Afetlerde Uygulamaları Hakkında Forum

(Tüm katılımcılar)

Serbest Tartışma, Katkı ve Öneriler