Panel: Farklı Boyutları İle "Tek Sağlık" Kavramı

Prof. Dr. Dilek Aslan
"İnsan Sağlığı Açısından"

Prof. Dr. Çağatay Güler
"Çevre Sağlığı ve Ekosistem Açısından"

 

İkili Konferans: "Tek Sağlık" ve Öne Çıkan Konular

Uzm. Dr. Hüsniye Şimşek
"Antimikrobiyal Direnç (Ulusal Sürveyans ve Stratejik Eylem Planı Çalışmaları "

Prof. Dr. Hakan Altıntaş
"Afet Durumları"

 

İkili Konferans: Halk Sağlığı ve Veteriner Hekimlik Uygulamalarında Erken Uyarı ve Salgın Yönetimi Deneyimleri

Vet. Dr. Ahmet Deniz
"Hayvan Sağlığı Hizmetlerinde Erken Uyarı"

Uzm. Dr. Fehminaz Temel
"İnsan Sağlığı Açısından Salgın Yönetimi"

 

İkili Konferans: Meslek Örgütleri Açısından "Tek Sağlık" Kavramında Durum Değerlendirmesi

Uzm. Dr. Beyazıt İlhan
"Türk Tabipler Birliği Açısından Tek Sağlık"

Prof. Dr. Ender Yarsan
"Türk Veteriner Hekimleri Birliği Açısından Tek Sağlık"

 

İkili Konferans: "Tek Sağlık" Uygulamalarında Ülkemizde Mevcut Durum ve Gelecek Önerileri

Dr. Ebru Aydın
"Sağlık Bakanlığı Bakış Açısı İle Tek Sağlık Uygulamaları"

Prof. Dr. Banu Çakır
"İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik Gelecek Önerileri"