HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI EPİDEMİYOLOJİ KONFERANSLARI SUNUMLARI

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
2015-2016 programı için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
2015-2016 Programı-1
Prof. Dr. Banu Çakır 4.11.2015

"EPİDEMİYOLOJİ TEMEL İLKE ve YÖNTEMLERİ, KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARINDA EPİDEMİYOLOJİNİN ROLÜ"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-15
Prof. Dr. Bahar Güçiz Doğan 18.06.2015

"ARAŞTIRMA PLANLAMA-ARAŞTIRMA PLANININ BÖLÜMLERİ"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-14
Prof. Dr. Banu Çakır 28.05.2015

"MEDİKAL MAKALE OKUMA ve DEĞERLENDİRME"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-13
Prof. Dr. Bahar Güçiz Doğan 14.05.2015

"TABLO VE GRAFİKLER"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-12
Öğr. Gör. Dr. Meltem Şengelen 30.04.2015

"ARAŞTIRMALARDA ETİK KONULAR VE ETİK KURUL DOSYASI HAZIRLAMA"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-11
Öğr. Gör. Dr. Tülay Bağcı Bosi 16.04.2015

"ANKET VE VERİ TOPLAMA FORMU GELİŞTİRME"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-9
Prof. Dr. Banu ÇAKIR 05.03.2015

"MEDİKAL ARAŞTIRMALARDA HATA KAYNAKLARI ve BAŞ ETME YOLLARI (Tip I hata, karıştırıcı faktörler, taraf tutma-yanlılık)"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-8
Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN 19.02.2015

"GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ARAŞTIRMALARI"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-7
Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN 12.02.2015

"DENEYSEL ARAŞTIRMALAR (MÜDAHALE ARAŞTIRMALARI)"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-6
Prof. Dr. Bahar Güçiz Doğan 22.01.2015

"KOHORT ARAŞTIRMALARI"


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-5
Prof. Dr. Banu Çakıri 08.01.2015


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-4
Öğr. Gör. Dr. Tülay Bağcı Bosi 25.12.2014


"GÖZLEMSEL (GİRİŞİMSEL OLMAYAN) ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II KESİTSEL ARAŞTIRMALAR"


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-3
Prof. Dr. Banu Çakır 11.12.2014


"GÖZLEMSEL (GİRİŞİMSEL OLMAYAN) ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TANIMLAYICI ARAŞTIRMALAR"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-2
Prof. Dr. Bahar Güçiz Doğan 27.11.2014

"EPİDEMİYOLOJİNİN TEMEL İLKE VE YÖNTEMLERİ KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARINDA EPİDEMİYOLOJİNİN YERİ"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-1
Prof. Dr. Banu Çakır 13.11.2014

“EPİDEMİYOLOJİ YÖNTEM BİLİMİ, KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI,
ARAŞTIRMALARDA HATA KAYNAKLARINA GİRİŞ"