DOÇ.DR.CAVİT IŞIK YAVUZ
Geri Dön

Özgeçmiş Bilgileri

Güncellenme Tarihi: 22/09/2017

1.      Kişisel bilgiler

Ad ve soyad:

Cavit Işık YAVUZ

Unvan:

Tıp Doktoru, Halk Sağlığı Uzmanı

Çevre Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr.

Doğum yılı:

1970

Doğum yeri:

Ergani (Diyarbakır)

e-posta adresi:

cavityavuz@hacettepe.edu.tr

1.      Öğrenim Bilgileri

Derece

Üniversite / Bölüm / Prog.

Yıl

Lisans

Akdeniz Üniversitesi T.F.

1987-1993

Tıpta Uzmanlık

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

1998-2002

Çevre Sağlğı Yandal Uzmanlık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

2012-2014.

 

 

 

2.      Unvan ve Görevler

Unvan

Görev Yeri

Yıl

Sağlık Ocağı Tabipliği

Nevşehir Ürgüp Aksalur Sağlık Ocağı

Ekim 1993-Nisan 1994

Sağlık Ocağı Tabipliği

Nevşehir Ürgüp Aksalur Sağlık Ocağı

Mayıs 1994-Mart 1995

Revir tabipliği

Teknik Astsubay Hazırlama OkulKomutanlığı Reviri /Balıkesir

Nisan 1995- Ağustos 1996

Sağlık Ocağı Tabipliği

Nevşehir Ürgüp Ortahisar Sağlık Ocağı

Ağustos 1996 - Eylül 2000

Laboratuar Müdürlüğü

Nevşehir İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Ekim 1996- Ocak 1998
Araş. Gör. Kocaeli Ü. T.F. Halk Sağlığı AD 1998-2002
Yrd.Doç. Kocaeli Ü. T.F. Halk Sağlığı AD 2002-2012
Yandal Araş. Gör. Hacettepe Ü. T.F. Halk Sağlığı AD 2012-2014
Uzman Tabip Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Mayıs 2014- Eylül 2017

Öğretim Üyesi

Hacettepe Ü. T.F. Halk Sağlığı AD

 

 

 

3.       

4.      Projeler

 • Adelösan Sağlığı Araştırma Projesi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,  Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Ortak Projesi(Proje katılımcısı)
 • Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Hastane İç Ortam Havasının Özelliklerinin Saptanması Ve Optimum Düzeye Getirilerek İzlenmesi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fonu Proje no: 2006/35.  (Proje yürütücüsü)
 • Ankara'da Satışı Yapılan Bebek Maması Ve Bebek Bisküvisi Numunelerinin Genetiği Değiştirilmiş Gıda Türleri Yönünden İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, PROJE NO: 013D03101002 (Yardımcı araştırmacı)
 

   

5.      Yayınlar (Yayın ve kitap bölümleri) "SCI expanded" ve "SCI" kapsamındaki  dergilerde yayımlanan makaleler ve mektuplar  

 

 1. Environmental consciousness of students from secondary and high schools in Bodrum, Turkey. Sevencan F., Yavuz C.I., Vaizoğlu S.A. Environmental Science and Pollution Research,  DOI 10.1007/s11356-016-7969-2
 2. Important emerging public health problem in thermal springs: Amoeba. A preliminary study From Turkey. Camur D., Degerli S., Vaizoglu SA., Yavuz C.I., Ilter H., Guler C. Journal of Environmental Protection and Ecology, 2016,17(2):, 469–476.
 3. Türkiye'deki Bazı Kamu Hastanelerinin Anestezi Uzmanı, Anestezi ve Yoğun Bakım Ekipmanı Acısından Değerlendirilmesi(Assessment of Some Public Hospitals in Turkey Regarding Anaesthetist, Anaesthesia and Intensive Care Equipment). Arslan Z.İ.,  Ertargın M.,  Yavuz C.I., Yanal H.Y., Şenaylı Y.,  Baykara Z.N.,  Solak M. Turkish Journal of  Anaesthesiology and  Reanimation, 2015; 43: 217-24. DOI: 10.5152/TJAR.2015.30974
 4. Behçet Hastaları ve Kontrol Grubunda Tüberkülin Deri Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması (Comparison of the Results of Tuberculin Skin Test in Patients with Behçet's Disease and Control Group). Aslan N.Ç., Bayramgürler D., Demirsoy E.O., Bakır M., Yavuz C.I., Aktürk A.Ş., Bilen N., Kıran R. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, 2012; 46: 143-6. doi: 10.4274/Turkderm.72602.
 5. İsotretinoin Tedavisi Alan Hastalarda Darbant UVB İçin Minimal Eritem Dozunun Değerlendirilmesi(The Evaluation of Minimal Erythema Dose For Narrowband UVB in Patients Receiving Isotretinoin Treatment).Çetiner T., Aktürk A.Ş., Yavuz C.I., Bayramgürler D., Kıran R., Bilen N. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology,  2012; 46: 147-50doi: 10.4274/Turkderm.23245.
 6. Posttraumatic stress symptoms in children diagnosed with type 1 diabetes. Şişmanlar ŞG, Demirbaş-Çakir E, Karakaya I, Çizmecioğlu F, Yavuz CI, Hatun Ş, Ağaoğlu B. Italian Journal of Pediatrics, 2012 Apr 26;38:13. doi: 10.1186/1824-7288-38-13.
 7. An Evaluation of Undergraduate Occupational Health Internship Programme At Kocaeli Faculty Of Medicine. Yavuz C.I., Hamzaoglu O., Caglayan C., Etiler N. Turkish Journal Of Medical Sciences. 2011; 41(5): 919-925.
 8. Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Eğitimi: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi İçin Önemli Bir Gereklilik (Education for Healthcare in Disasters: an Imperative for Undergraduate Medical Education). Civaner M., Vatansever K., Balcıoğlu H., Yavuz C.I., Sarıkaya Ö. Balkan Medical Journal, 2011; 28: 344-50.
 9. The Causes of Deaths in an Industry-Densed Area: Example of Dilovası. Hamzaoğlu O., Etiler N., Yavuz C.I., Çağlayan Ç. Turkish Journal Of Medical Sciences, 2011; 41(3): 369-75.
 10. The effect of labour on physical growth of children:Comparison of the results of two studies conducted in İzmit. Etiler N., Çağlayan Ç., Çizmecioğlu F.M., Yavuz C.I., Hatun Ş., Hamzaoğlu O., Turkish Archives of Pediatrics, 2011; 46:111-7.
 11. Road traffic-related injury among the 0-17 age group in Turkey. Yavuz C.I., Hamzaoğlu O., Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 2011;17(4): 318-22.
 12. Traffic accidents resulting in death and injury on an international road passing through a city in Kocaeli, Turkey. Caglayan C., Hamzaoglu O., Yavuz C.I., Yüksel S. Archives of Environmental and Occupational Health, 2010 Apr-Jun;65(2):59-64.
 13. The volumetric differences of the fronto-temporal region in young offspring of schizophrenic patients. Sişmanlar S.G., Anik Y., Coşkun A., Ağaoğlu B., Karakaya I., Yavuz C.I. European Child and Adolescent Psychiatry, 2010 Feb;19(2):151-7.
 14. Social anxiety level in Turkish adolescents. Cakin Memik N., Sismanlar S.G., Yildiz O., Karakaya I., Isik C., Agaoglu B. European Child and Adolescent Psychiatr,. 2010 Oct;19(10):765-72. Epub 2010 Jul 8.
 15. Working Conditions and Health Status of Child Workers: A Cross Sectional Study on the Students of an Apprenticeship School in Kocaeli. Caglayan C., Hamzaoglu O., Yavuz C.I., Yuksel S. Pediatrics International,. 2010 Feb;52(1):6-12.
 16. Nazokomiyal bakteriyemili hastalarda risk faktörleri, etyoloji ve izole edilen etkenlerin antibiyotik duyarlıklarının prospektif olarak değerlendirilmesi (Prospective Evaluation of the Risk Factors, Etiology and the Antimicrobial Susceptibilities of the Isolates in Nosocomial Bacteremic Patients). Öztürk F., Gündeş S., Işık C.. Mikrobiyoloji Bülteni, Ocak 2008;42 (1): 17-27.
 17. Selective mutism : A school-based cross-sectional study from Turkey. Karakaya I., Sişmanlar S.G., Oç O.Y., Memik N.C., Coşkun A., Ağaoğlu B., Yavuz C.I. European Child and Adolescent Psychiatry, 2008; 644, 114-117.
 18. Blood lead levels in candy sellers working near an international road in Kocaeli, Turkey. Hamzaoglu O., Caglayan C., Yavuz C.I., Sevin E., Archives of Environmental and Occupational Health, 2007 Spring;62(1):13-8.
 19. Undergraduate training in occupational health at Kocaeli University Medical School: a Turkish experience. Hamzaoglu O., Yavuz C.I., Caglayan C., Erdogan M.S., Etiler N., Industrial Health, 2005 Oct;43(4):677-84.
 20. Correspondence: Health care reform in Turkey:far from perfect. Yavuz C., Eskiocak M. (sorumlu yazar) The Lancet. Vol 383 January 4, 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62729-4.
 21. Privatization is the driving force of Turkish Health System ! (Rapid responce, correspondence). Yavuz C., Ocek Z. Re: Healthcare in Turkey: from laggard to leader, Baris E.et al. BMJ 342: 579-582. 14 April 2011 http://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/03/privatization-driving-force-turkish-health-system.

 

 

 

6.      Uluslararası diğer indeksler kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler

1.       An Analysis of the Environmental Threats Posed by Industry in Kocaeli, Turkey. Erdogan M.S., Yavuz C.I., Etiler N., Caglayan C., Hamzaoglu H., Management of Environmental Quality: An International Journal, 2005; 16(1):26-36.

2.      Sociodemografic Findings and Care Giver Facilities of Patients Admitted to Kocaeli University, Medical School, Demantia Outpatient. İşeri P., Yavuz C. I., Hamzaoğlu O., Türk Geriatri Dergisi, 2006;9(2): 81-4. .

3.     Bir Case Crossover (Çapraz Vaka Kontrol) Çalışması: Bir Yıllık Myokard Enfarktüsü Nedenli Yatışlar ve Hava Kirliliği İlişkisinin İncelenmesi. Kocaeli Örneği. Günay O., Yavuz C.I. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2009; 8(5):381-388.

4.       WEB tabanlı araştırmalar ve halk sağlığı alanında kullanımı. Aslan D., Yavuz C.I. Turkish Journal of Public Health, 2013;11(2):104-110.", Araştırmacı, 2006-2010 (ULUSAL) (Proje no: 05 01 106 001). /b>

5.        İçme Suyunda Alüminyum. Yavuz C.I., Vaizoğlu S.A., Güler Ç. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013;12(5):589-596.

6.       The pattern of autoantibodies related to false negative results of serological tests in the diagnosis of human brucellosis. Yumuk Z., Çağlayan Ç., Yavuz C.I., Ocak Z., Hamzaoğlu O. African Journal of Microbiology Research, 2013, 7(13): 1109-13.

7.        An evaluation of the apical seal in oval-shaped root canals prepared with either selfadjusting files or protaper files. Yigit DH, Orucoglu H. Yavuz T. Yavuz C.I. Yilmaz A. Kaba YN. Ozden S. Cumhuriyet Dental Journal, 2014;17(2):109-116 doi:10.7126/cdj.58140.1008002163

8.        Can Health Inequalities Be Reduced through Healthcare Reforms? Turkey's Experience Hamzaoglu O., Ozkan O., Yavuz C.I. International Medical Journal, 2014; 21(1): 73 – 76.

 

 

Hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Aslanbey Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 15-49 yaş evli kadınların sosyodemografik özellikleri ve aile planlaması hizmetlerinden yararlanma durumları: Bir kesitsel çalışma. Günay O, Yavuz CI. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2007; 16: 119-123.

2. Şizofreni Tanılı Hastaların Çocuklarında Dikkat, Bellek ve Yürütücü İşlevler Şişmanlar Ş.G., Coşkun A., Ağaoğlu B., Zaimoğlu S. Karakaya I., Yavuz C.I. Klinik Psikiyatri, 2009;12:161-171.

3. Türkiye'de afet yönetiminde değişim. Yavuz, C.I. Toplum ve Hekim, Eylül-Ekim 2011, 26;(5):366-377.

4. Hayatımızdaki Piller. Yavuz C.I., Vaizoğlu S.A., Güler Ç. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2012, 21;(6): 319-325.

5. Ankara'da faaliyet gösteren bir tıpta uzmanlık dershanesine devam edenlerin bazı beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumlarından memnuniyetlerinin belirlenmesi. Örmeci M.T. , Odman E., Olgun A., Öner H.A., Yavuz C.I., Güler Ç. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 2013; 35: 457-467

6. Dershaneye Giden Lise Öğrencilerinin Dershane Sürecinde Beslenme Tercihleri. Kültüroğlu M.O., Menteşoğlu D., Memiş G., Kuzan T.Y., Yavuz C.I., Vaizoğlu S.A. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2013;22(2):46-53.

7. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı: 1980 sonrası. Yavuz C.I. Toplum ve Hekim, Mayıs-Haziran 2013, 28;(3):192-204.

8. 'The Lancet' Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın 'Başarıları'nı Dünyaya Pazarlıyor. Civaner M., Azap A., Pala K., Akalın A., Aksakoğlu G., Tanık F.A., Elbek O., Yavuz C.I., Eskiocak M., Özkan Ö., Şener Ö., İlhan B., Vatansever K., Terzi C., Hamzaoğlu, O. Toplum ve Hekim, Kasım-Aralık 2013, 28;(6):403-421.

9. Şişmanlık, Fazla Kiloluluk ve Çevre. Yavuz C.I. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2014;23(4):155- 163.

10. Kamu Hastane Birlikleri ve Hastanelerde Yapısal Dönüşüm. Yavuz C.I. Toplum ve Hekim, Ocak-Şubat 2015, 30;(1):3-12.

11. Sağlıkta Dönüşüm Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Yürütülmesini Nasıl Etkiledi? Vaizoğlu S.A., Sevencan F., Yavuz C.I. Toplum ve Hekim, Mart-Nisan 2015, 30;(2):135-141.

Kitap bölümleri

1. Ergonomi ve İşin Psikososyal Yönü. Yavuz C.I., Güler Ç. İçinde: "Sağlık Boyutuyla Ergonomi, Hekim ve Mühendisler İçin." Ed.: Güler Ç., Palme Yayıncılık, 2004, Ankara:179-190. ISBN: 975-8624-97-0

2. Sağlıkta AKP'li Dönemin Bilançosu Üzerine, Hamzaoğlu O., Yavuz C. I., İçinde: AKP Kitabı, Ed: Uzgel İ., Duru B., Phoneix Yayınevi, 2009:633-659. ISBN No: 978-605-5738-07-5

3. Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. İçinde: Almanak 2008. Sosyal Araştırmalar Vakfı yayını. Kasım 2009, İstanbul:498-533.ISBN: 978-605-89715-7-8

4. İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerinde Değişim: Hastanelere Bakış. İçinde: Almanak 2009. Sosyal Araştırmalar Vakfı yayını. Kasım 2010, İstanbul: 505-544. ISBN: 978-605-61579-1-2

5. Sevk Sistemi Ve Sosyalleştirme. Yavuz C.I. İçinde: Türkiye'de Sosyalleştirmenin 50 Yılı, Füsun Sayek TTB Raporları / Kitapları – 2011. TTB Yayını, Ankara. 2012: 117-125. ISBN: 978-605-5867-65-2.

6. Besin kirliliği ve önlenmesi. Güler Ç., Vaizoğlu S.A., Yavuz C. I. İçinde: Güler Ç.(Ed). Çevre Sağlığı(Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla). Yazıt yayıncılık, Ankara, 2012: 1453-1473. ISBN:978-605-4445-22-6.

7. Çevre yetkinliği. Yavuz C. I. İçinde: Güler Ç.(Ed). Çevre Sağlığı(Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla). Yazıt yayıncılık, Ankara, 2012: 1755-1757. ISBN:978-605-4445-22-6.

8. Çevre adaleti. Yavuz C. I. İçinde: Güler Ç.(Ed). Çevre Sağlığı(Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla). Yazıt yayıncılık, Ankara, 2012: 1759-1762. ISBN:978-605-4445-22-6.

9. Sağlık hizmetleri ve kapitalizm. Yavuz C.I. İçinde: Elbek O.(Ed.) Kapitalizm sağlığa zararlıdır. İstanbul: Hayykitap. Ekim 2013. ISBN:978-605-5181-33-8.

10. Kentsel Dönüşüm ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri. Yavuz C.I.İçinde: Ertem M., Çan G. (Ed). Türkiye Sağlık Raporu 2014. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yayın No :2014-8. Trakya Üniversitesi Matbaası, Ocak 2014: 315-25. ISBN:978-605-84926-4-6

11. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çevre Sağlığı Yönetimi. Vaizoğlu S.A., Sevencan F., Yavuz C.I. İçinde: Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı, Pala K.(Ed). Ankara:Palme Yayıncılık, 2015:331-356. ISBN:978-605-355-458-5

12. Toplumun sağlık düzeyinin izlenmesinde aile hekimliği modeli sürveyans aktivitelerini nasıl etkiler? Yavuz C.I. İçinde: Kentsel bölgede sağlık örgütlenmesi: Çok sektörlü yaklaşım. Aile hekimliği ülkemiz için uygun bir model midir? Ed: Eskiocak M., TTB yayını:144-146. ISBN 978-975-6984-96-3

13. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çevre Sağlığı Yönetimi. Vaizoğlu S.A., Sevencan F., Yavuz C.I. İçinde: Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı, Pala K.(Ed). Ankara:Palme Yayıncılık, 2015:331-356. ISBN:978-605-355-458-5

7.     

 

-----