ÖĞR. GÖR. DR. MELTEM ŞENGELEN
Geri Dön

Özgeçmiş Bilgileri

Güncellenme tarihi: 09/12/2014

1.       Kişisel bilgiler

Ad ve soyad:

Meltem ŞENGELEN

Ünvan:

Öğretim Görevlisi

Doğum yılı:

1970

Doğum yeri:

Ankara

e-posta adresi:

sengelen@hacettepe.edu.tr

 

2.       Kurumsal bilgiler

Yıl

Kurum

Görev

2011-…

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Öğretim Görevlisi

1999-2011

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Araştırma Görevlisi

1998-1999

Bristol-Myers Squibb İlaçları, İstanbul

Medikal Departman, Onkoloji Bölümü

 

Klinik Araştırma Uzmanı

1995- 1998

Ankara Akyurt Sağlık Ocağı

Sorumlu Hekim

1993-1995

Aksaray Hamidiye Sağlık Ocağı

Sorumlu Hekim

 


 

 

3.       Eğitim bilgileri

Yıl

Kurum

Derece

2011

Hacettepe Üniversitesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

Epidemiyoloji Doktora

2002

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Kanser Epidemiyolojisi MSc

1993

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi

 

Tıp Doktoru

 

4.       Yöneticilikle ilgili görevleri

Görevin adı

Kurum

Görevin süresi

Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Geriatri Derneği

 

2012-…

Üye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu

2006- 2008

 

 

 

Raportör

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu

2001- 2004

 

5.       Başlıca çalışma alanları

Epidemiyoloji, Araştırma Planlama, Tütün Kontrolü, Kanser İstatistikleri, Araştırma Etiği

 

 

 

 

 


 

6.       Seçilmiş eğitim/öğretim faaliyetleri

ü  Tıp Fakültesi Dönem 3 Halk Sağlığı Komitesi Epidemiyoloji Dersleri

ü  Tıp Fakültesi Dönem 6 Halk Sağlığı Stajı, Kanıta Dayalı Tıp ve Epidemiyoloji Modülü

ü  Tıp Fakültesi Dönem 1 İyi Hekimlik Uygulamaları

ü  Eczacılık Fakültesi HAS 106 Halk Sağlığı Dersi

ü  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü HAS 300 Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Dersi

ü  Türk Geriatri Derneği Geriatri Alanında Bilimsel Araştırmalar Kursu. Mart 2014, Ankara.

 

7.       Seçilmiş projeler

ü  Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması - 2005. Ön İnceleme Komitesi Üyesi.

ü  Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinde sağlıkla ilişkili iki risk faktörü olan sağlıksız beslenme ve sigaraya yönelik müdahale çalışması. 2008-2009.

ü  2012-2013 Öğretim Yılında Çankaya Beytepe İlköğretim Okulu 5. Sınıfta Okuyan Öğrencilerin Sağlıklı Beslenme, Düzenli Bedensel Etkinlik Yapma, Sigara Dumanından Uzak Bir Yaşam Sürmelerini Desteklemeye Yönelik Bir Müdahale Çalışması.

 

8.       Seçilmiş yayınlar (en fazla 15 adet)

 

1.       Calışkan C, Algan A, Koçak H, Biçer BK, Sengelen M, Cakir B.Preparationsfor Severe Winter Conditions by Emergency Health Personnel in Turkey. Disaster Med Public Health Prep 2014;23:1-4.

 

2.       Turhan Ö, Ahmed F, Aslan D, Erişgen G, Çakır B, Şengelen M, Yıldız AN. Önlenebilir bir sorun: Hekime yönelik şiddet. Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Haziran 2014, Ankara. ISBN 978-605-5867-83-6.

 

3.       Aslan A, Şengelen M. Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs "Tütünsüz Bir Dünya Günü" Konularının Tütün Kontrolü Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. STED 2014;23(özel sayı):1-3.

 

4.       A, Şengelen M, Çağatay P. Türkiye'de 15-49 Yaş Gebe Kadınlar Arasında Sigara İçme Durumunu Etkileyen Faktörler. Türk Toraks Derg 2014;15:27-32. DOI:10.5152/ttd.2013.35.

 

5.       Cantürk E, Ceylan S, Akgün UY, Kulular AY, Kurtuluş Y, Alnawajha A, Şengelen M, Aslan D. "Gönüllülük" kan merkezlerine başvuruda fark yaratır mı? Ankara'da seçilmiş kan merkezleri başvuruları üzerinden bir değerlendirme. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2013;11:86-95.

6.       Ozmert EN, Orün E, Sengelen M, Yalçin SS, Yurdakök K, Gür D. Sensitivity and specificity of bloody diarrhea in shigella gastroenteritis. Turk J Pediatr 2010;52:488-90.

7.       Şengelen M. "Yaşlılık Döneminde Sağlığın Korunmasına İlişkin Uluslararası Öneriler." Kitap bölümü. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar. Yaşlı Sağlığı. Kutsal YG (Editör). Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2010, pp:19-29.

8.       Şengelen M. "Sağlık Kontrolünün Sağlığın Korunması, Geliştirilmesindeki Yeri." Kitap bölümü. Halk Sağlığı ile İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımları. Aslan D (editör). Ankara Tabip Odası, Ankara, 2009, pp:70-74. ISBN: 978-975-277-270-0.

9.       Şengelen M, Aslan D, Bilir N. Dünya Tabipler Birliği'nin Tütün Ürünlerinin Sağlığa Zararları Üzerine Bildirgesi. STED 2008;17:IV-VI.

10.   Dinçel VE, Şengelen M, Sepici V, Çavuşoğlu T, Sepici B. The association of proximal femur geometry with hip fracture risk. Clin Anat 2008;21:575-80.

11.   Aslan D, Şengelen M, Bilir N. Yaşlılık Döneminde Beslenme Sorunları ve Yaklaşımlar. 2008. Geriatri Derneği Eğitim Serisi. ISBN: 978-975-92150-3-3.

12.   Kutluk T, Şengelen M. "Türkiye'de Kanser Tedavi Merkezleri ve Onkoloji Enstitüleri". Kitap bölümü.Türkiye'de Kanser Kontrolü, Tuncer M (editör). T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2007, pp:411-416.

13.   Şengelen M, Kutluk T, Fırat D. Cancer Statistics in Turkey and in the World (1996-2003). Turkish Association for Cancer Research and Control, Ankara, 2007.

14.   Sepici-Dincel A, Açikgöz S, Cevik C, Sengelen M, Yeşilada E. Effects of in vivo antioxidant enzyme activities of myrtle oil in normoglycaemic and alloxan diabetic rabbits. J Ethnopharmacol 2007;110:498-503. 

15.   Karabudak R, Kurne A, Guc D, Sengelen M, Canpinar H, Kansu E. Effect of interferon beta-1a on serum matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase (TIMP-1) in relapsing remitting multiple sclerosis patients. One year follow-up results. J Neurol 2004;251:279-83.

 

 

9.       Ulusal/uluslararası meslek örgütü ve/veya dernek, vb üyelikler

ü  Türk Geriatri Derneği

ü  Ankara Tabip Odası

 

10.   Belirtilmek istenilen diğer konular

-