PROF. DR. NÜKET PAKSOY ERBAYDAR
Geri Dön

Özgeçmiş Bilgileri

Güncellenme tarihi: 08/12/2014

 

1.       Kişisel bilgiler

Ad ve soyad:

Nüket Paksoy Erbaydar

Ünvan:

Doçent

Doğum yılı:

1966

Doğum yeri:

K.MARAŞ

e-posta adresi:

erbaydar@hacettepe.edu.tr

 

2.       Kurumsal bilgiler

Yıl

Bölüm/Program

Görev Ünvanı

1993

T.C. Sağlık Bakanlığı Afyon-Bolvadin 1 No'lu Merkez Sağlık Ocağı

Pratisyen Hekim

1995

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Ulucanlar Dispanseri

Pratisyen Hekim

1995

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü

Pratisyen Hekim

1995-2001

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

2001-2005

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Uzman

2005-2006

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Öğretim Görevlisi

01.06-31.10. 2005

WHO Office for Europe, Copenhagen, Denmark (by secondment)

WHO Officer

18.10.2005-03.03.2006

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

Danışman

 

29.06.2006-

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

07.03.2014-

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doçent

 


 

3.       Eğitim bilgileri

 

Yıl

Üniversite

Bölüm/Program

Derece

1992

Gazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Lisans

2001

Hacettepe Üniversitesi

Halk Sağlığı

Tıpta Uzmanlık

2005

Ankara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans

2010-

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans

 

4.       Yöneticilikle ilgili görevleri

---------

5.       Başlıca çalışma alanları

ü  Toplum ruh sağlığı

ü  Şiddetin önlenmesi

ü  Kadın sağlığı

ü  Kronik hastalıklar

 

6.       Seçilmiş eğitim/öğretim faaliyetleri

ü  Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans programı içinde Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet dersi

ü  Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Afet ve kriz Durumlarında Üreme Sağlığı Hizmetleri

ü  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Seçmeli Dersi

ü  Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık Dersi

 


 

 

7.       Seçilmiş projeler

 

1.      Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Ruhsal Sağlık Düzeyleri ve Madde Kullanım Boyutlarının Saptanması" projesinde görev almıştır. Projede araştırmacı olarak görev almıştır (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi Projesi No: 0302101004), 2004-2006.

2.      "Kadınlar için Kadınlar" MATRA (Ortadoğu ve Avrupa Sosyal Dönüşüm Programı) Projesinde görev almıştır. Hollanda Hükümeti Dışişleri Bakanlığı finansal desteği ile yapılmıştır. Projenin tarafları Hollanda'dan NEHEM, Türkiye'den Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı'dır. Projede eğitici olarak görev almıştır, 2004-2006.

3.      Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesinde görev almıştır. Proje Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, UNFPA teknik desteği, European Commision finansal desteği ile yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının hazırlanmasında danışmanlık yapmıştır, 2007-2008.

4.      Deri Altı Kontraseptif İmplantların ve Rahim İçi Araçların Etkililiği ve Yan Etkilerinin İncelenmesi (Türkiye) araştırmasında sorumlu araştırmacı (Principal investigator) olarak çalışmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından teknik ve finansal, Family Health International (FHI, USA) ve CREP (Argentina) tarafından teknik açıdan desteklenen çok merkezli araştırma (Project ID Number: A15229), 2003-2013.

5.      Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi" projesinde danışman-eğitici olarak görev almaktadır. Proje, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından yürütülmüştür, (2005-2011).

6.      Şiddet Failleri ile Çalışma Projesinde eğitici olarak görev yapmaktadır. Proje, SABEV tarafından Ankara Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülmektedir, (2013-).

 


 

 

8.       Seçilmiş yayınlar (en fazla 15 adet)

 

1.    N. Paksoy Erbaydar, N. Cilingiroğlu, "Chronic pain and depression: A descriptive survey among adult primary health care center patients", Turkish Journal of Medical Sciences , Cilt (40)5707-714.,  pp., 2010. (SCI-Exp)

2.    N. Paksoy Erbaydar, N. Bilir, L. H. Özcebe, S. Vaizoğlu, D. Aslan, "Evaluation of health-related quality of life of women  living in a city center in the east of Turkey", Turkish Journal of Medical Sciences (ISI) , Cilt 41(7)307-316 pp., 2011. (SCI-Exp)

3. Meirik, V. Brache, K. Orawan, N. Abu Habib, J. Schmidt, N. Ortayli,  K. Culwell, E. Jackson, M. Ali, The WHO study group on contraceptive implants for women*. "A multicenter randomized clinical trial of one-rod etonogestrel and two-rod levonorgestrel contraceptive implants with nonrandomized copper-IUD controls: methodology and insertion data". Contraception, Cilt 87(1), 113–120 pp., 2013** (SCI)

*WHO study group on contraceptive implants for women:

Investigators: Luis Bahamondes, Maria Valeria Bahamondes, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, Brazil; Rebeca Massai, Juan Carlos Montero, Dr. Claudio Villarroel, Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), Santiago, Chile; Vivian Brache, PROFAMILIA, Santo Domingo, Dominican Republic; Laszlo Kovacs, Attila Pal, Sandor Koloszar, Albert Szent-Gyorgi Medical University, Szeged, Hungary; Kiriwat Orawan, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand; Ayse Akin, Nüket Paksoy Erbaydar, Türküler Erdost, Güldali Aybaş, Sinan Beksac, HacettepeUniversity Medical School, Ankara; Berna Dilbaz, Ali Haberal, Cuma Kurttekin, Emine Giray, Etlik Maternity and Gynecological Training Hospital, Ankara; Hale Aktün, Leyla Mollamahmutoglu, Erdoğan Tümay, Ayşe Evran, Zekai Tahir Burak Maternity Hospital, Ankara, Turkey; Jonathan Kasule, Tsungai Chipato, University Hospital of Zimbabwe, Harare, Zimbabwe.**

4. N. Paksoy Erbaydar, O Çaman Karadag, N. Cilingiroğlu. How do municipality employees in Ankara approach persons with disabilities? Disability and Health Journal Cilt 6(4)391-398 pp., 2013 (SSCI)

 

9.       Ulusal/uluslararası meslek örgütü ve/veya dernek, vb üyelikler

ü  Ankara Tabip Odası üyeliği

ü  Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyeliği

ü  Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (2002-2006)

ü  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (T-HASAK) üyeliği

ü  T-HASAK adına World Federation of Public Health Association Genel Kurul temsilciliği

(San Francisco-USA 2001; Brighton-UK 2004)

ü  Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik/Kadın Sağlığı Kolu üyeliği

ü  Sosyal Psikiyatri Derneği üyeliği

ü  İntiharı Önleme Derneği üyeliği

ü  Kontrasepsiyon ve Aile Planlaması Derneği üyeliği