PROF. DR. BANU ÇAKIR
Geri Dön

Banu Çakır

Tel: 312 - 305 15 90
  312 - 324 39 75
Belge� (faks): 312 - 311 00 72
E-posta: cakir@tr.net

 

Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuştur. Bayat Sağlık Ocağı tabipliğinden sonra, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Epidemiyoloji alanında eğitim almak amacıyla gittiği ABD’de, 1996 yılında Emory Üniversitesi Rollins Halk Sağlığı Okulu Epidemiyoloji Bölümünde Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı konularında Yüksek Lisans (MPH) eğitimini tamamlamıştır. Takiben, University of North Carolina at Chapel Hill Halk Sağlığı Okulu Epidemiyoloji Bölümünden Epidemiyoloji Doktora (PhD) derecesini almıştır. Ocak 2000 tarihinden beri Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini sürdüren Dr. Çakır, aynı Ana Bilim Dalı’ndan 2002 yılında Halk Sağlığı Uzmanlık derecesini almış, 2004 yılında Halk Sağlığı Doçenti olmuştur. Halen, mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası dönemlere halk sağlığı ve epidemiyoloji dersleri vermekte; ulusal ve uluslar arası bazı projelerde sorumlu veya eş-sorumlu araştırmacı olarak çalışmakta; değişik klinik bölümlerde tez yapan araştırma görevlilerine danışmanlık sunmakta ve MD-PhD programı kapsamında epidemiyoloji koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 2006-2008 yıllarında halk sağlığı stajı intern koordinatörü olarak çalışmıştır. 2007’den beri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma-Teknik Destek Birimi üyesidir. Hacettepe Üniversitesi’ndeki görevleri dışında, T.C. Sağlık Bakanlığı, TBMM Araştırma Komisyonu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, TUIK, çok sayıda tıpta uzmanlık derneği, değişik üniversiteler, UNFPA, WHO ve CDC benzeri uluslararası kuruluşlara teknik danışmanlık ve davetli konuşmacı olarak ders ve kurslar vermektedir. 2005-2008 yıllarında T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) komisyonu üyesi olarak çalışmıştır. Ayrıca, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi Epidemiyoloji Alt Kurul ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Tütün Kontrol Komitesi üyesidir. Haziran 2008 başından itibaren, geçici görevlendirme ile, Dünya Sağlık Örgütü Ulusal Sürveyans Programı sorumlusu olarak DSÖ Türkiye Ofisi’nde görev yapmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI:Epidemiyoloji (ağırlıklı olarak, kronik hastalıklar epidemiyolojisi, klinik epidemiyoloji, genetik epidemiyoloji ve farmakoepidemiyoloji) Halk Sağlığı

HALEN VERDİĞİ MEZUNİYET SONRASI DERSLER:

HEP 503 Epidemiyolojik Araştırma Planlama ve Uygulama

HEP 504 Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri

HEP 507 İleri Epidemiyoloji

Kapsamlı özgeçmiş ve yayınları için tıklayınız...