LİSANS PROGRAMI

 

DÖNEM III EĞİTİM PROGRAMI

Bu dönemde dersler “Halk Sağlığı-Adli Tıp-Deontoloji-Biyoistatistik” Ders Kurulu içinde toplam 84 saat (4 hafta içinde) olarak verilmektedir. Derslerin temel amacı öğrencilerin halk sağlığı yaklaşımını ve önemli çalışma alanlarını öğrenmeleri, Türkiye’de ve Dünyadaki sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısını getirebilmeleridir. Dönem III Türkçe öğretim programında yer alan konu başlıkları ve her bir konu başlığına ayrılan saatler aşağıda verilmiştir. Aynı ders programı İngilizce öğretim programı için de geçerlidir.

KONU BAŞLIĞI
DERS SAATİ
Bulaşıcı Hastalıklar 8
Çevre Sağlığı 6
Çocuk ve Ergen Sağlığı 4
Epidemiyoloji 9
İş Sağlığı 6
Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması 9
Afetler 3
Kazalar 2
Kronik Hastalıklar 1
Okul Sağlığı 2
Sağlık Eğitimi, Sağlığı Geliştirme ve Yaşam Kalitesi 4
Sağlık Ekonomisi 5
Sağlık Yönetimi 6
Toplum Beslenmesi 8
Uluslararası Sağlık 1
Yaşlı Sağlığı 1
Özürlülük 1
Probleme Dayalı Öğrenme oturumları 5
Küçük Grup Tartışmaları 2
Toplam 83
 
free hit counter