LİSANS PROGRAMI

 

DÖNEM I EĞİTİM PROGRAMI

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarihsel süreçte pek çok konunun müfredat programı içerisinde yer almasına katkıda bulunmuştur. Örneğin; 1999-2000 öğretim yılından başlayarak Hücre Bilimleri Ders Kurulu içinde 21 saat süreli “İlkyardım Dersi” ilk kez Ana Bilim dalı öğretim elemanları tarafından yürütülmiştir. Bu program daha sonra Tıp Fakültesi’nin beceri eğitim programı içinde sürdürülmiştir. Son yıllarda Dönem I programı içinde beş saatlik “sigara ve sağlık” isimli bir probleme dayalı öğrenme oturumunun yanısıra çeşitli halk sağlığı konularında 14 saatlik zorunlu ve 14 saatlik de seçmeli olmak üzere 28 saatlik bir ders programı yürütülmektedir. Ders programı Türkçe ve İngilizce öğretim programı için geçerlidir. Derslerin konu başlıkları aşağıda sunulmuştur:

ZORUNLU DERSLER
 1. Sağlık-hastalık kavramları ve sağlığın belirleyicileri
 2. Halk sağlığı kavramı
 3. Sağlığın göstergeleri
 4. Türkiye’de önemli sağlık sorunları
 5. Kadın ve sağlık
 6. Çocuk ve sağlık
 7. İş ve sağlık
 8. Yoksulluk ve sağlık
 9. Beslenme ve sağlık
 10. Çevre ve sağlık
 11. Yaşlılık ve sağlık
 12. Sağlık kuruluşları ve sağlık insangücü
 13. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü
 14. Sağlığı geliştirme
SEÇMELİ DERSLER
 1. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tarihçesi
 2. Nüfus ve sağlık
 3. Üreme sağlığı ve cinsellik
 4. Adolesanlarda sağlık
 5. Aile planlaması hizmetleri
 6. Aşılama hizmetleri
 7. Okul sağlığı
 8. Sağlıkta finansman modelleri
 9. Uluslararası sağlık
 10. Radyasyon ve sağlık
 11. Yaralanmalar ve güvenli toplumlar
 12. Ergonomiye giriş
 13. Meslek hastalıkları
 14. Afetler ve sağlık
 
free hit counter